Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Ekmek İsrafı Kampanyası
 
Araştırma Sonuçları

Açlık "Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması" sonuçlarına göre tüm kesimlerin ortak kanaati; temel gıda olan ekmeğin çöpe atılmasının en kötü davranışlardan biri olarak görülmesidir. Araştırma, ekmek israfının kötü niyetten ziyade "ihmal ve bilgisizlikten" kaynaklandığını ortaya koymuştur.

Araştırmada, ekmeğin amacı dışında kullanılması, yani insan gıdası olarak tüketilmemesi veya çöpe atılması, israf olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla insan gıdası olarak kullanılamayıp hayvanlara verilen ekmeklerin de israf edildiği kabul edilmektedir. Zira ekmeğin insan gıdası olarak tüketilmesi için un ve ekmek üretimi sürecinde yapılan işlemler; emek, maliyet ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden, doğrudan hayvan yemi olarak kullanılabilecek tahıl ürünleri yerine ekmeğin kullanılması ekonomik açıdan israf olarak değerlendirilmektedir.

Ekmeği çöpe atmanın sadece ekonomik açıdan değil her açıdan israf olduğu toplumun tüm kesimlerince zaten bilindiği, ancak uygun saklama ve tüketme yöntemleri konusunda bir bilgilendirme ihtiyacı bulunduğu vurgulanmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de;

Ekmek üretimi; günde 25.295 ton, yılda 9,2 milyon ton, 250 gramlık standart ekmek üzerinden hesaplandığında günde 101 milyon, yılda 37 milyar adettir.

Ekmek tüketimi; günde 23.809 ton, yılda 8,7 milyon ton, 250 gramlık standart ekmek üzerinden hesaplandığında günde 95 milyon, yılda 35 milyar adettir.

Ekmek israfı; günde 1.486 ton, yılda 542 bin ton, 250 gramlık standart ekmek üzerinden hesaplandığında günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar adettir.

İsraf oranı; üretilen toplam ekmeğin % 5,9’u israf edilmektedir.

Bir günde israf edilen toplam 6 milyon adet ekmeğin;

·         3 milyonu fırınlarda (% 51,4),

·         2,3 milyonu hanelerde (% 37,9),

·         0,6 milyonu kurumlarda; personel ve öğrenci yemekhaneleri, lokanta ve oteller (% 10,7) israf edilmektedir.

Araştırma kapsamında görüşülen farklı kitlelerin temsilcileri, ekmek israfının ana nedeni olarak;

·         Ekmeğin ihtiyaçtan fazla alınmasını,

·         Yemekhanelerde tercih edilen rol ekmeğin üstü açık veya ambalajsız olarak sunulmasını,

·         Fırınlarda ihtiyaçtan fazla üretim yapılmasını,

·         Ekmeğin uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesini,

·         Bayat ekmeğin değerlendirilme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmamasını göstermişlerdir.

İsrafın önlenmesi bakımından;

·         Yemekhanelerde ekmeğin ince dilimler halinde sunulması,

·         Fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek üretiminin engellenmesi,

·         Ekmek üretiminde çalışanların eğitilmesi,

·         Ekmeğin doğru yöntemlerle muhafaza edilmesi,

·         Bayatlamış ekmeğin en uygun yöntemlerle değerlendirilmesi,

·         Hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf olduğu bilincinin yerleştirmesi, konularında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

​​
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü