Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
 
ÇARŞAMBA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(Silah Ruhsat ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği)  
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri (İlk Müracaat)
 
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm )
3- Yivsiz Tüfek Harcının yatırıldığına dair makbuz.( (2013 yılı için24,15 TL Vergi Dairelerine yatırılacak)
4-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
5-Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı
6-Önceden parmak İzi verenlerin belgeleri
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tamamlanmaktadır.
2
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Yenileme İşlemleri
 
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm )
3- Yivsiz Tüfek Harcının yatırıldığına dair makbuz.( (2013 yılı için24,15 TL Vergi Dairelerine yatırılacak)
4-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
5-Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı
6-Önceden parmak İzi verenlerin belgeleri
7-Yenilenmek istenen Yivsiz  Tüfek Ruhsatnamesinin Aslı.
8-Mevcut Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi üzerinde kayıtlı olan yivsiz av tüfekleri.(tespit için getirilecek)
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Yenileme İşlemi müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tamamlanmaktadır.
3
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Devir İşlemleri
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
3-Devir edecek, Devir alacak şahısların ruhsat fotokopileri ve devir olunacak tüfek.
4-Devir edecek, Devir alacak şahısların  kimliklerinin aslı ve fotokopileri.
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır. Yivsiz Tüfek Devir İşlemi müracaat tarihinden itibaren 1 saat içinde tamamlanmaktadır.
 
4
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
3- 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm ).
4- Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tamamlanmaktadır.
5
Kurusıkı Tabanca Bildirim Belgesi
 
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı,
3-Satın alınan Kurusıkı Tabanca ve Faturası
 
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
 
6
Havai Fişek Gösterisi Yapma Talebi
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-A Sınıfı Ateşleyici Belgesi fotokopisi,
3-Sorumlu şahsın ruhsat fotokopisi,
4-87/12028 Karar Sayılı Tüzük ve Mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt ettiği noter tasdikli taahhütname fotokopisi(kullanacak olan kişi adına)
5-Tehlikeli Madde  Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi fotokopisi(şahıs ise şahıs adına, tüzel kişilik ise tüzel kişilik adına düzenlenecektir.)
6-İtfaiye Müdürlüğü tarafından tanzim olunacak teknik rapor, (dilekçe ile müracaat edilerek istenecektir.)
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
Havai Fişek Gösteri Oluru 2 gün içinde alınarak şahsa cevap verilir.
 
 
(Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği)
 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Araç Kayıt, Devir, Nakil ve diğer işlemler
1)  Fatura
2)  Araca ait teknik belge
3)  Özel Tüketim Vergisi
4)  Kendi Adına Trafik Sigortası
5)  Araç Tescil Dosyası
6)  3 Adet Ek-1 Formu
7)  Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi
8)  Vergi Sicil Numarası
9)  Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
10) Araç Tüzel Kişi adına tescil edilecekse oda sicil kaydı
15 Dakika
2
Sürücü Belgesi Yıpranma, Kayıp ve Yeni Düzenlenmesi
Sürücü Kursu tarafından Hazırlanmış dosya eksiksiz olarak doldurulup Sürücü belgesi ile değiştirilmek için müracaatında, Yıpranma ve Zayiden değiştirmek için;
1) Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
3) Kan  Grubu belgesi (daha önce yok ise)
4) 2(iki) adet fotoğraf
5) Eski  Sürücü belgesi
6) Kayıp Ettiği Mahalli karakol Müracaat tutanağı
20 Dakika
3
Trafik Ceza İnfaz
Şahsın Cezalar konusunda müracaatı anında değerlendirilerek bilgi verilmektedir.
5 Dakika
 
 
(Pasaport Büro Amirliği)
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Umuma Mahsus Pasaport
 
1) Nüfus  Cüzdanı aslı ve fotokopisi
2) 2 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm Biyometrik)
3) Vergi  Dairelerine veya Vergi Daireleri adına tahsilat yapmaya yetkili kılınmış bankalara yatırılacak pasaport harç ve cüzdan bedeli makbuzları (Makbuzlar 1. suret, imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olacak)
4) Reşit  olmayanların kanuni temsilcilerinin muvafakati
5) Varsa  en son kullanılan Pasaport
6) Önceden   parmak İzi verenlerin belgeleri
NOT: Pasaport müracaatında bulunan vatandaşların parmak izi alımı tarafımızdan yapılmakta ve yapılan işlemler ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
 
Yeni e-pasaportlar müracaat tarihinden itibaren 1 hafta içinde adrese gönderilir.
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Çarşamba İlçe Emniyet Müd.
İkinci Müracaat Yeri
Çarşamba Kaymakamlığı
İsim
Tuncer İĞNELİ
İsim
Caner YILDIZ
Ünvanı
İlçe Emniyet Müdürü
Ünvanı
Kaymakam
Adres
Sarıcalı Mahallesi 372. Sokak No: 2 Çarşamba Samsun
Adres
Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi No:1
Telefon
0362 833 23 10
Telefon
0362 833 10 07
Faks
0362 833 41 22
Faks
 
e-posta
 
e-posta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü