Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş

 

 
 
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ    
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Özel Güvenlik İzni
(Birim Kurma veya Şirketlerden Hizmet Alma)
 
1.Talep Yazısı (Yönetmeliğin 8.Maddesi)
2. Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.
3.Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
4.Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
5.Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
6.Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,
7. İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.
8.Özel güvenlik personelinin kullanması amacıyla hazırlanan kıyafet kataloğu örneği.(Birim kurma talebinde bulunan Kurumlar için)
10 İş Günü
2
Özel Güvenlik İzin İptali
1. Talep yazısı,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
3. Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
4. Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.
10 İş Günü
3
Özel Güvenlik İzninin Yenilenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi
1. Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,
3. Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
4. Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.
5. Özel güvenlik personelinin kullanması amacıyla hazırlanan kıyafet kataloğu örneği.(Birim kurma talebinde bulunan Kurumlar için)
10 İş Günü
4
Özel Güvenlik Unvan Değişikliği
1. Talep yazısı,
2. Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi.
            Özel güvenlik izni almak ve özel güvenlik hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri takip etmek amacıyla il özel güvenlik komisyonlarına yapılan müracaatlarda, müracaat sahibi kişi, kurum, kuruluş, özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitim kurumları adına imzaya ve evrak takibine yetkili olan noter tasdikli vekaletname sahibi kişiler tarafından yapılacak başvurularda, ayrıca kişilerin yetkilendirildiğine dair başka bir belge istenmeyecektir.
10 İş Günü
5
Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni
1. Hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından Talep Yazısı,
2. Koruma ve Güvenlik hizmeti verilecek alanın kroki ve haritası,
3. İstihdam edilecek Özel Güvenlik görevlilerinin kimlik fotokopileri,
4.İstihdam edilecek Özel Güvenlik görevlilerinin adlarına düzenlenmiş Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri,
5.İstihdam edilecek Özel Güvenlik görevlilerinin kullanacakları teçhizat kataloğu
6.Taşınacak silahlar ve kullanılacak araçların ruhsatları(İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise)
    Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.
    Geçici Özel Güvenlik izin talepleri için Valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulması gerekmektedir.
1 İş Günü
6
Özel Güvenlik Bildirimleri
1.İmza yetkisine sahip şahıs tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben bildirim dilekçesi,
2.Özel Güvenlik hizmeti şirket tarafından sağlanacak ise Özel Güvenlik Hizmet Sözleşmesi,
3.İstihdam edilecek Özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik kimlik fotokopisi,
4.İstihdam edilecek Özel güvenlik görevlisinin Mali Sorumluluk Sigortası,
     Özel güvenlik görevlisinin kimlik süresi dolmuş ise yenileme eğitimi aldığına dair yenileme sertifikasının fotokopisi ve Emniyet Müdürlüğüne başvurusu bulunduğuna dair onaylı evrak talep edilir.
1 İş Günü
7
Özel Güvenlik Görevlisi Görev Belgesi
1. İmza yetkisine sahip şahıs tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben Talep yazısı,
2. Özel Güvenlik Para ve Değerli Eşya Nakil Hizmeti şirket tarafından sağlanacak ise Özel Güvenlik Hizmet Sözleşmesi,
3. İstihdam edilecek Özel güvenlik görevlisinin kimlik fotokopisi,
4. İstihdam edilecek Özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,
5. Özel güvenlik görevlisinin hizmet sırasında taşıyacağı silah ruhsat fotokopileri,
6. Para nakli ve Değerli Eşya nakli için kullanılacak araçların ruhsat fotokopileri,
7. Özel güvenlik personeline ait son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
3 İş Günü
8
Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Düzenlenmesi
1.Dilekçe,
2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3.Özel Güvenlik Eğitim sertifikası,(Genel Kolluktan Emekli Olmuşlardan veya kendi isteğiyle ayrılmış olan şahıslardan talep edilmez)
4.Diploma fotokopisi,
5.Silahlı Özel Güvenlik görevlisi olur ibareli Doktor Raporu,
6.3 Adet vesikalık fotoğraf,
7.Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Makbuzu,
8.Güvenlik soruşturma ve Arşiv araştırma formu(El ile veya bilgisayarda doldurulmuş ve fotoğraflı)
9.Ayrıldığı kurumdan emekli olduğuna veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair belge (Sadece Genel Kolluktan Emekli Olmuşlardan veya kendi isteğiyle ayrılmış olan şahıslardan istenir.)
30 İş Günü
9
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Düzenlenmesi
1.Dilekçe,
2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3.Özel Güvenlik Eğitim sertifikası,(Genel Kolluktan Emekli Olmuşlardan veya kendi isteğiyle ayrılmış olan şahıslardan talep edilmez)
4.Diploma fotokopisi,
5.Silahsız Özel Güvenlik görevlisi olur ibareli Doktor Raporu,
6.3 Adet vesikalık fotoğraf,
7.Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Makbuzu,
8.Güvenlik soruşturma ve Arşiv araştırma formu(El ile veya bilgisayarda doldurulmuş ve fotoğraflı)
9.Ayrıldığı kurumdan emekli olduğuna veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair belge (Sadece Genel Kolluktan Emekli Olmuşlardan veya kendi isteğiyle ayrılmış olan şahıslardan istenir.)
10 İş Günü
10
Alarm İzleme Merkezi Faaliyet İzin Belgesi
1. İmza yetkisine sahip şahıs tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben Talep yazısı,
2. Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
3.Yönetim Kurulu Kararı,
4.Alarm Merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
5.Alarm Merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname,
6.Yöneticilerin özel güvenlik eğitim sertifikası,
7.Kurucu ve Yöneticilerin Adli sicil kayıtları,
8.Kurucu ve Yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,
9.Yöneticilerin diploma aslı ve fotokopisi(Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olması gerekmektedir.)
10 İş Günü
11
Özel Güvenlik Eğitim Kurumları ve Eğitim Atışları İçin Mermi Alma Belgesi
1.İmza yetkisine sahip şahıs tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben Talep yazısı,
2.Fişekleri satın almaya yetkilendirilmiş mutemedin nüfus cüzdan fotokopisi,
3.Bir önceki alınan fişeklerin sarf tutanakları
4.Bir önceki satın alınan fişeklerin faturaları.
3 İş Günü
12
Özel Güvenlik Eğitim Kurumları ve Eğitim Atışları İçin Silah Nakil Belgesi
1.İmza yetkisine sahip şahıs tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben Talep yazısı,
2.Silah ruhsat fotokopisi,
3.Nakil yapmak için yetkilendirilmiş personelin nüfus cüzdan fotokopisi,
4.Nakil yapacak memurun 2 adet vesikalık fotoğrafı,
5 İş Günü
 
 
             
                  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
  
İlk Müracaat Yeri
Samsun İl Emn. Müd.
İkinci Müracaat Yeri
Samsun Valiliği
İsim
Vedat YAVUZ
İsim
Hasan ÖZTÜRK
Ünvanı
Samsun İl Emniyet Müdürü
Ünvanı
Samsun Vali Yrd.
Adres
Denizevleri Mh.Adnan Menderese Bulvarı 1. Kısım No.35 Atakum SAMSUN
Adres
Kale Mah. Fuar Cad. İlkadım Samsun
Telefon
0 (362) 311 30 90
Telefon
0 (362) 431 64 75 – 78
Faks
0 (362) 230 84 21
Faks
0 (362) 431 64 77
e-posta
e-posta
www.samsun.gov.tr
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü