Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Kablosu

Giriş
BAFRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
 
Sürücü Belgesi İlk Müracaat
1-Sürücü Belge Dosyası
2- Milli Eğitimce hazırlanmış ve onaylanmış sınıflara göre sertifika
3- Sabıka Kaydı
4- Dr. Raporu
5- Sınıfına göre Vergi Dairesinden harç makbuzu alınması
6- A1-A2-F- H, 17 yaşını bitirmiş olması; B-G- 18 yaşını, C-D-E 22 yaşını bitirmiş olması
7-Bayanlara soyadı değişikliği olmuş ise evlenme cüzdanının fotokopisi
8-Diplomaların aslı
9-Nüfus Cüzdanın aslı
10-Kan Grubu Belgesi
11- Parmak İzi alınması
20 Dakika
2
Fark Sürücü Belgesi Alma         
1- Sürücü Belgesi Dosyası
2- Milli Eğitimce hazırlanmış ve onaylanmış sınıflara göre sertifika
3- İlk Sürücü Belgesi
4- İlk sürücü Belgesinin alındığı yerden sakınca yok yazısı
5- Savcılık kaydının alınmış olması
6-Doktor Raporu
7- Vergi Dairesinden harç makbuzu alınmış olması
8- A1-A2-F- H, 17 yaşını bitirmiş olması; B-G- 18 yaşını, C-D-E 22 yaşını bitirmiş olması
9- Öğrenim Şartının Tutmuş Olması
10- Diplomaların Aslı (Öğrenim Belgesi)
11-Nüfus Cüzdanı Aslı
12-Kan grubu kartı olması
13- Parmak İzi alınması
20 Dakika
3
Yabancı Ülke Sürücü Belgesi Değiştirme
1- Noter tasdikli tercüme
2-Şoförler odasından dosya
3-Sabıka Kaydı
4-Doktor Raporu
5-Vergi Dairesinden sınıfına göre harç makbuzu
6-Yabancı Ülkeden alınmış sürücü belgesinin aslı
7-Nüfus kağıdının aslı ile şahsın kendisinin müracaat etmesi
8-Kan grubu kartı alması
9-Parmak izi
10-İkili anlaşma olmayan Ülkelerde Sürücü Belgesinin doğruluğu hakkında yazışma yapılması
20 Dakika
4
Zayi ve Yıpranmadan Değişme
1- Dilekçe
2-Şahsın parmak izinin alınması
3-Başka İllerden adına alınan sürücü belgelerini değiştirirken polnet ortamında sorgu yapılıp cevabının alınması
4- Pol-Net ortamında güncellenmesi
20 Dakika
 
 
(Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği)
 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Yeni Kayıt (Faturalı ) araçlardan istenen Belgeler
1- Fatura ve Faturayı Düzenleyen Bayiinin Yetki Belgesi
2- Uygunluk Belgesi
3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4- ÖTV Ödeme Belgesi Aslı
5- T.C. Kimlik Numarası
6-Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası
Not: Araç şirket adına alınmış ise, bunlara ilaveten;
1- Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
2- İmza Sirküleri ibraz edilecektir.
25 Dakika
2
Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen Belgeler
1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2- Uygunluk Belgesi
3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4-ÖTV Ödeme Belgesi Aslı
5-T.C. Kimlik Numarası
6- Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası
25 Dakika
3
Kendi Adına Nakil Ve Noterden Plaka Değişikliği Talep Edilen Durumlarda İstenilen Belgeler
1- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
2- Araca Ait Eski Trafik Belgesi ile Plakalar
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Şoförler Odasından Karton Dosya ve Ek-1 Formu)
5- Aracın Muayenesi Yoksa Muayenesinin Yaptırılması gerekmektedir.
Not: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği talebi yerine getirilmez.
25 Dakika
4
Belge Yenileme (Yıpranma)
1-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2-Muayene Süresi Dolmuş ise Muayenesi Yaptırılacaktır.
3-Yıpranan Belge ve Plakaların Yenisin Çıkartılabilmesi İçin Aracın Kayıtlı Olduğu Tescil Kuruluşuna Müracaat Edilebileceği gibi, Herhangi bir Tescil Kuruluşuna da Müracaat Edilebilir.
15 Dakika
5
İcra Kanalı ile Satılan Araçların Tescil İşlemleri
1- İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi Gibi Kuruluşlarca Düzenlenen Satış Yazısı
2- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
3-Muayenesi Süresi Bitmiş ise Muayenesi Yaptırılacaktır.
4- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu(Ek-1)
5- T.C. Kimlik Numarası
Not: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç Şirket Adına Alınmış ise Belirtilen Belgelere İlaveten;             
a) Ticaret Odası Sicil Sayıt Sureti,                                                                        b) İmza Sirküleri İbraz Edilecektir. 
25 Dakika
6
Veraset intikali yoluyla yapılacak işlemlerde istenen belgeler
1- Veraset İlamı (İlgili Mahkemeden)
2-Veresat İntikali Yönünden Borcu Yoktur Belgesi (İlgili Vergi Dairesinden)
3- Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Varis/Varisler Adına)
5-Araca ait Eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6-T.C. Kimlik Numarası
7-Muayene Süresi Dolmuş ise Muayenesi Yaptırılacaktır.
8-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9-Varislerin Kendisi veya Kanuni Vekilleri Müracaat Edeceklerdir.
20 Dakika
7
Unvan Değişikliği- Ad, Soyad Değişikliği
1- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2- Dilekçe
3- Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresinden Vukuatlı Nüfus Örneği
4- Araç Sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda isim veya soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili Nüfus Müdürlüğünce düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Pol-Net ortamında sorgulanabilmesi halinde, Nüfus Müdürlüğünden Belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.( Şahıslar için)
5- Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
20 Dakika
8
Araçlarda LPG Dönüşümü
1- Fatura   
2- Montaj Tespit Raporu
3- İmalat Yeterlilik Belgesi
4- Karayolu Uygunluk Belgesi
5- Muayenesi Olsa Bile Tekrar Muayene Yaptırılır.
6- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
7- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri Getirilecek
20 Dakika
9
Araçlarda Renk Değişikliği
1- Boya Değişikliği İle İlgili Düzenlenen Fatura
2- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Karayolları Muayene İstasyonunda Renk Tespiti Yaptırılacak
25 Dakika
10
Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi ile Plaka Zayii
1- Bir Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2- Dilekçe
3- Motorlu Araç Trafik Belgesinin Yeniden Düzenlenmesinin Talebi Halinde, Muayene Geçerlilik Süresinin Sona Ermemiş Olduğunun Anlaşılması Durumunda Yeniden Muayeneye Sevk Edilmeksizin Yenilenir.
4- Zayi Edilen Belge ve Plakaların Yenisin Çıkartılabilmesi İçin, Aracın Kayıtlı Olduğu Tescil Kuruluşuna Müracaat Edilebileceği Gibi Herhangi Bir Tescil Kuruluşuna da Müracaat Edilebilir.
25 Dakika
11
Trafikten Çekme İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Bürosundan)
2- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
5- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ve Plakalar Getirilecek
20 Dakika
12
Hurdaya Ayırma İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Bürosundan)
2- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
5- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ve Plakalar Getirilecek
25 Dakika
 
 
(Pasaport Büro Amirliği)
 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Umuma Mahsus Pasaport
 
1-Nüfus Cüzdanın aslı (T.C. Kimlik numaralı ve Soğuk
Damgalı olacak)
2- İki (2) adet Biyometrik fotoğraf (fotoğraflar son 6
ay içinde, yüz tamamen gözükecek şekilde ön cepheden
 çekilmiş, arka fon beyaz, yüzün doğal renklerini yansıtacak şekilde, nötr bir yüz ifadesi ile ağzı kapalı olarak ve 4,5x6
cm ebadında olacak)
3-Vergi Dairelerine veya Vergi Daireleri adına tahsilat
yapmaya yetkili kılınmış bankalara yatırılacak pasaport
harç ve cüzdan bedeli makbuzları. (Makbuzlar 1. suret,
ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olacak)
4-18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların, kanuni temsilcilerinin (anne ve baba, vasi) muvafakatı. (Yabancıların
muvafakatları noterden, vatandaşlarımızın ise noterden
veya kanuni temsilcilerinin müracaat esnasında nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte hazır bulunması
halinde Pasaport Büro Amirliğimizce düzenlenmektedir.)
5-Daha önceden pasaport almış ise, en son aldığı
pasaportun getirilmesi.                                                                                        
6-Harçsız öğrenci pasaportu alacaklar, belgelerini ( usulüne uygun öğrenci belgesi, aslını ibraz etmek kaydıyla ÖSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı vb.) Vergi Dairesi Müdürlüğünden onaylatmaları gerekmektedir.
Not: Yukarıdaki belgeler standart müracaatlar için geçerlidir, özel durumlarda
ekstra belge istenebilir. (Mahkeme kararı, velayet vb.)
10 dakika
 
2
Parmak izi alımı
İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden pasaport almak isteyenlerin parmak izleri Pasaport Büro Amirliğimizce alınmakta olup daha önce parmak izi verenlerden tekrar parmak izi alınmamaktadır.
5 dakika
3
Şahsen Müracaat Eden Vatandaşlarımıza
Giriş-Çıkış Kaydı
1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesi
2-Şahsın Dilekçesi
Üst yazısız
10 dakika
Üst yazısız
1 İş günü
 
 
(Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği)
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Kimlik Bildirimi
1-İşletici veya çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi
2-Nüfus Cüzdanı fotokopileri
5 dakika
2
Hırsızlık Olayları
(Evden, İşyerinden, Otodan Vb.)
Çalınan Eşyaya Ait ruhsat, fatura belgeleri fotokopileri
1 saat
3
Şikayet Dilekçeleri (Adli Tahkikat)
C. Savcılığından havaleli dilekçe
1 gün
4
Kayıp Şahıs Müracaatları
Kimlik Bilgileri, Fotoğraf, Eşkal Bilgileri
30 dk.
5
Düğün, Nişan vb. etkinlik Başvurusu
Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe
5 dakika
6
İşyeri Ruhsat Tahkikatları
İlgili Kurumdan Talep yazısı
3 gün
 
 
 
(Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği)
 
 
 
SIRANO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Yivsiz Tüfek Ruhsatname Belgesi
 
1-Kaymakamlık Makamından havaleli Dilekçe.
2-Dr.Raporu(Aile Hekimliğinden aklen, ruhen, bedenen engel hali yoktur ibaresi olacak)
3-6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm)
4-Vergi Dairelerine yatırılacak Yivsiz tüfek harcı ödendi makbuzu (Makbuzlar 1. suret, imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olacak)
5-“Geçmişe Dönük Vergi Borcu Yoktur” yazısı(Vergi Dairesinden)
6-Önceden parmak İzi verenlerin belgeleri
 
Başvuru işlemi ortalama 3-5 dakika içinde tamamlanmaktadır
Yivsiz Tüfek Ruhsatı müracaat tarihinden itibaren yoğunluğa göre 5 gün içinde tanzim edilir.
 
2
Havai Fişek Gösterisi Yapma Talebi
1-(A) sınıfı ateşleyici belgesi fotokopisi
2-Sorumlu şahsın kimlik fotokopisi
3-87/12028 karar sayılı tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt ettiği noter tasdikli taahhütname fotokopisi(kullanacak olan kişi adına)
4-Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi fotokopisi(şahıs ise şahıs adına, şirket ise şirket adına düzenlenecektir).
5-İtfaiye Müdürlüğü tarafından tanzim olunacak teknik rapor.(dilekçe ile müracaat edilerek istenilecektir.)    
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır.
 
Havai fişek gösterisi oluru 2-3 gün içinde alınarak müracaat sahibine cevap verilir.
 
   
        Başvuru  esnasında  yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz
 belge ile yapıldığı halde , hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine
 ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İlk Müracaat Yeri
Bafra İlçe Emniyet Müd.
İkinci Müracaat Yeri
Bafra Kaymakamlığı
İsim
Mustafa YİĞİT
İsim
Hacı İbrahim TÜRKOĞLU
Ünvanı
İlçe Emniyet Müdürü
Ünvanı
Kaymakam V.
Adres
Bafra İlçe Emniyet Müd.
Adres
Bafra İlçe Kaymakamlığı
Telefon
0 362 543 49 03-12
Telefon
0 362 543 10 01
Faks
0 362 543 10 03
Faks
0 362 543 37 10
e-posta
mustafa.yigit@egm.gov.tr
e-posta
bilgi@bafra.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü