Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Kablosu

Giriş
BAFRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
(Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği)
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Yivsiz Tüfek Ruhsatname Belgesi
1-Kaymakamlık Makamından havaleli Dilekçe.
2-Dr.Raporu(Aile Hekimliğinden aklen, ruhen, bedenen engel hali yoktur ibaresi olacak)
3-6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm)
4-Vergi Dairelerine yatırılacak Yivsiz tüfek harcı ödendi makbuzu (Makbuzlar 1. suret, imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olacak)
5-“Geçmişe Dönük Vergi Borcu Yoktur” yazısı (Vergi Dairesinden)
6-Önceden parmak İzi verenlerin belgeleri
Başvuru işlemi ortalama 3-5 dakika içinde tamamlanmaktadır.
Yivsiz Tüfek Ruhsatı müracaat tarihinden itibaren yoğunluğa göre 5 gün içinde tanzim edilir.
2
Havai Fişek Gösterisi Yapma Talebi
1-(A) sınıfı ateşleyici belgesi fotokopisi
2-Sorumlu şahsın kimlik fotokopisi
3-87/12028 karar sayılı tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt ettiği noter tasdikli taahhütname fotokopisi(kullanacak olan kişi adına)
4-Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi fotokopisi(şahıs ise şahıs adına, şirket ise şirket adına düzenlenecektir).
5-İtfaiye Müdürlüğü tarafından tanzim olunacak teknik rapor.(dilekçe ile müracaat edilerek istenilecektir.)
    Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde     tamamlanmaktadır.
Havai fişek gösterisi oluru 2-3 gün içinde alınarak müracaat sahibine cevap verilir.
3
Silah Mermi Satın Alma Belgesi Talebi
1-Mermi Satın Alma Belgesi Müracaat Dilekçesi alınır.
Başvuru İşlemi 2-3 dakika içinde tamamlanmaktadır. Düzenlenen Mermi Satın Alma Belgesi Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce 15-20 gün içerisinde posta ile Müdürlüğümüze gönderilerek imza ile teslim edilir.
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Bafra İlçe Emniyet Müd.
İkinci Müracaat Yeri
Bafra Kaymakamlığı
İsim
Hikmet DEMİRCİ
İsim
Ali Fuat TÜRKEL
Ünvanı
İlçe Emniyet Müdürü
Ünvanı
Kaymakam
Adres
Bafra İlçe Emniyet Müd.
Adres
Bafra İlçe Kaymakamlığı
Telefon
0 362 543 49 03-12
Telefon
0 362 543 10 01
Faks
0 362 543 10 03
Faks
0 362 543 37 10
e-posta
Hikmet.demirci@egm.gov.tr
e-posta
bilgi@bafra.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği 
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
 
1
 
 
Ticari (T,C,M,C) Araçlarda Yeni Kayıt (Faturalı) İstenen Belgeler
1- Fatura ve Faturayı Düzenleyen Bayiinin Yetki Belgesi
2- Uygunluk Belgesi
3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4- ÖTV Ödeme Belgesi Aslı
5- T.C. Kimlik Numarası
6-Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası
Not: Araç şirket adına alınmış ise, bunlara ilaveten;
1- Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
2- İmza Sirküleri ibraz edilecektir.
25 Dakika
2
Kendi Adına Nakil Talep Edilen Durumlarda İstenilen Belgeler
1- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
2- Araca Ait Eski Trafik Belgesi ile Plakalar
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Şoförler Odasından Karton Dosya ve Ek-1 Formu)
5- Aracın Muayenesi Yoksa Muayenesinin Yaptırılması gerekmektedir.
25 Dakika
3
Belge Yenileme (Yıpranma)
1-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2-Muayene Süresi Dolmuş ise Muayenesi Yaptırılacaktır.
3-Yıpranan Belge ve Plakaların Yenisin Çıkartılabilmesi İçin Aracın Kayıtlı Olduğu Tescil Kuruluşuna Müracaat Edilebileceği gibi, Herhangi bir Tescil Kuruluşuna da Müracaat Edilebilir.
15 Dakika
4
İcra Kanalı ile Satılan Araçların Tescil İşlemleri
1- İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi Gibi Kuruluşlarca Düzenlenen Satış Yazısı
2- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
3-Muayenesi Süresi Bitmiş ise Muayenesi Yaptırılacaktır.
4- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu(Ek-1)
5- T.C. Kimlik Numarası
Not: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç Şirket Adına Alınmış ise Belirtilen Belgelere İlaveten;             
a) Ticaret Odası Sicil Sayıt Sureti,                                                                        b) İmza Sirküleri İbraz Edilecektir. 
25 Dakika
5
Veraset intikali yoluyla yapılacak işlemlerde istenen belgeler
1- Veraset İlamı (İlgili Mahkemeden)
2-Veresat İntikali Yönünden Borcu Yoktur Belgesi (İlgili Vergi Dairesinden)
3- Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Varis/Varisler Adına)
5-Araca ait Eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6-T.C. Kimlik Numarası
7-Muayene Süresi Dolmuş ise Muayenesi Yaptırılacaktır.
8-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9-Varislerin Kendisi veya Kanuni Vekilleri Müracaat Edeceklerdir.
20 Dakika
6
Unvan Değişikliği- Ad, Soyad Değişikliği
1- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2- Dilekçe
3- Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresinden Vukuatlı Nüfus Örneği
4- Araç Sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda isim veya soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili Nüfus Müdürlüğünce düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Pol-Net ortamında sorgulanabilmesi halinde, Nüfus Müdürlüğünden Belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.( Şahıslar için)
5- Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
20 Dakika
7
Araçlarda LPG Dönüşümü
1- Fatura   
2- Montaj Tespit Raporu
3- İmalat Yeterlilik Belgesi
4- Karayolu Uygunluk Belgesi
5- Muayenesi Olsa Bile Tekrar Muayene Yaptırılır.
6- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
7- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri Getirilecek
 
 
20 Dakika
8
Araçlarda Renk Değişikliği
1- Boya Değişikliği İle İlgili Düzenlenen Fatura
2- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Karayolları Muayene İstasyonunda Renk Tespiti Yaptırılacak
25 Dakika
9
Tescil Belgesi ve Plaka Zayii
1- Bir Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2- Dilekçe
3- Motorlu Araç Trafik Belgesinin Yeniden Düzenlenmesinin Talebi Halinde, Muayene Geçerlilik Süresinin Sona Ermemiş Olduğunun Anlaşılması Durumunda Yeniden Muayeneye Sevk Edilmeksizin Yenilenir.
4- Zayi Edilen Belge ve Plakaların Yenisin Çıkartılabilmesi İçin, Aracın Kayıtlı Olduğu Tescil Kuruluşuna Müracaat Edilebileceği Gibi Herhangi Bir Tescil Kuruluşuna da Müracaat Edilebilir.
25 Dakika
10
Trafikten Çekme İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Bürosundan)
2- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
5- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ve Plakalar Getirilecek
20 Dakika
11
Hurdaya Ayırma İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Bürosundan)
2- İki Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
5- Eski Tescil ve Plakalar Getirilecek
25 Dakika
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Trafik Tescil Büro Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü
İsim
Anıl ZENGİN
İsim
Hikmet DEMİRCİ
Ünvanı
Komiser Yrd.
Ünvanı
İlçe Emniyet Müdürü
Adres
İshaklı Mah. İrfaniye Cad. No:3
Adres
Emirefendi Mah. Em.Sok.No:3
Telefon
0 362 543 29 73
Telefon
0 362 543 49 03
Faks
0 362 542 61 45
Faks
0 362 543 10 03
e-posta
bafra@egm.gov.tr.
e-posta
bafra@egm.gov.tr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği)
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Hırsızlık Olayları
(Ev, İşyeri, Otodan Vb.)
Çalınan eşyaya ait ruhsat, fatura belgeleri fotokopileri
1 saat
2
Şikayet Dilekçeleri
C. Savcılığından havaleli dilekçe
1 gün
3
Kayıp Şahıs Müracaatları
Kimlik Bilgileri, Fotoğraf, Eşkal Bilgileri
30 dk.
4
Ölüm Tahkikatı-Kimlik Tespiti
Nüfus Müdürlüğünden Talep Yazısı
1 gün
5
Düğün, Nişan vb. Başvurusu
Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe
5 dk.
6
İşyeri Ruhsat Tahkikatları
İlgili Kurumdan Talep yazısı
3 gün
7
Kimlik Bildirimi
İşletici veya çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopileri
5 dk.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Cumhuriyet Polis Merkezi
İkinci Müracaat Yeri
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü
İsim
Murat TAN
İsim
Hikmet DEMİRCİ
Ünvanı
Komiser Yrd.
Ünvanı
İlçe Emniyet Müdürü 
Adres
Emirefendi Mah. Emniyet Sk.N:3
Adres
Emirefendi Mah. Emniyet Sk.N:3
Telefon
0 362 543 12 87
Telefon
0 362 543 49 03
Faks
0 362 543 10 03
Faks
0 362 543 10 03
e-posta
bafra@egm.gov.tr.
e-posta
bafra@egm.gov.tr.
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü