Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
HAVZA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 (Belgelendirme Büro Amirliği)
YİVSİZ TÜFEK RUHSAT İŞLEMLERİ
 
SIRA NO
HİZMET ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRECİ( EN GEÇ)
1
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı
( Yeni veya Yenileme)
 
1-Dilekçe
2-T.C Kimlik Beyanı
3-Sabıka kaydına ilişkin beyanı
4-Silah Taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir sağlık raporu
5-Yivsiz Tüfek harcı makbuzu
6-Fotoğraf (2 Adet)
 
1 Hafta
2
Satın Alma Belgesi
1-Dilekçe
2-T.C Kimlik Beyanı
3-Sabıka kaydına ilişkin beyanı
4-Silah Taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir sağlık raporu
5-Yivsiz Tüfek harcı makbuzu
6-Fotoğraf (2 Adet)
1 Hafta
3
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı
( Devir)
1-Devir Dilekçesi
2-Devir alınacak tüfek
1 Hafta
4
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı
( Yeni Tüfek Kaydetme)
1-Dilekçe
1 Hafta
 
 
Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya aşağıdaki tabloda bazı hizmetin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Havza Kaymakamlığı
İsim
İsmail KAHYAOĞLU
İsim
Metin YILMAZ
Ünvanı
Havza İlçe Emniyet Müdür V.
Ünvanı
Havza Kaymakamı
Adres
İnönü Mah. K. Paşa Cad.No:1
İlçe Emniyet Müdürlüğü binası
Adres
25 Mayıs Mah. Hükümet Konağı
Telefon
0 (362) 714 1900
Telefon
0 (362) 741 1013
Faks
0 (362) 741 1900
Faks
0 (362) 714 1401
e-posta
 
e-posta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Trafik Denetleme Büro Amirliği)
 
 
SIRA NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ (EN GENÇ)
1
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının verilmesi
1.Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi (kimlik tespiti amacıyla)
5 Dakika
2
2918 sayılı Yasanın “23,91,28, 30/1-a, 30/1-b, 31, 32, 34 ve 65.” maddelerinden trafikten men edilen araçların teslim işlemleri
1.23.Madde ihlalinde, trafik ve tescil belgelerinin çıkartılması ve ibraz edilmesi,
2.91. Madde ihlalinde sigorta poliçesinin yenilenerek ibrazı,(Pol-Net sisteminde görülmesi halinde ibrazı gerekmez)
3.Diğer maddelerdeki eksikliklerin giderilmesi,
4.Araç teslim alacaktan kimlik ve sürücü belge ibrazı, araç sahibi değil ise muvafakat name.
5.Tescil veya Trafik Belgesi olmayan araçlar için Karayolunda kullanılmayacağına dair taahhütname alındıktan sonra araç sahibine veya kanuni vekiline teslim edilir.
5 Dakika
3
2918 sayılı Yasanın 34.  maddesini 3.kez ihlal nedeniyle trafikten men edilen araçların teslim işlemleri
1. Araç sahibinden aracı muayene istasyonuna çekici vasıtasıyla götüreceğine dair belge (EK:33/A) düzenlenerek araç teslim edilir.
10 Dakika
4
Geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin teslimi
1.100 Ceza puanından geçici olarak alınan sürücü belgesi sahibinden, “Trafik ve Çevre Bilgisi Kurs belgesi” ,
2.Bir yıl içerisinde 2. kez 100 ceza puanından geçici olarak alınan sürücü belgesi sahibinden, "Psikoteknik Değerlendirme Raporu” ,
3.5 Kez hız ihlalinden geçici olarak geçici olarak alınan sürücü belgesi sahibinden, süresi dolduğunda "Psikoteknik Değerlendirme Raporu” ,
4. 1.kez alkollü araç kullanmaktan geçici olarak alınan sürücü belgesi sahibinden, trafik cezası borcu olmadığına dair yazı. 
4.2.kez alkollü araç kullanmaktan geçici olarak alınan sürücü belgesi sahibinden,  "Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi", trafik cezası borcu olmadığına dair yazı. 
5.3. Kez alkollü araç kullanmaktan mahkeme kararı ile geri alınan sürücü belgesi sahibinden  “Psikoteknik Değerlendirme Raporu” , trafik cezası borcu olmadığına dair yazı istenir.
Not:  geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin tesliminde, istenilen belgeler ibraz edildiğinde, şahsın bizzat kendisinin kimliği ile müracaatı ya da sürücü belgesi sahibi değil ise noter den alınmış vekâlet talep edilir.
5 Dakika
           
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Havza Kaymakamlığı
İsim
İsmail KAHYAOĞLU
İsim
Metin YILMAZ
Unvanı
Havza İlçe Emniyet Müdür V.
Unvanı
Havza Kaymakamı
Adres
İnönü Mah. K. Paşa Cad.No:1
İlçe Emniyet Müdürlüğü binası
Adres
25 Mayıs Mah. Hükümet Konağı
Telefon
0 (362) 714 1900
Telefon
0 (362) 741 1013
Faks
0 (362) 741 1900
Faks
0 (362) 714 1401
e-posta
 
e-posta
 
 
 
 
 
 
 (Trafik Tescil Büro Amirliği)
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GENÇ)
1
İcra Kanalı ile Satılan Araçların Tescil İşlemi
1- İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2- Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
3- Trafik sigortası
4- Trafik belgesi (muayenesi bitenler için)
5- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
6- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
7- Yeni Tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
8- Araç şirket adına ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
2 Saat
2
Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak Tescil İşlemi
1- Veraset İlamı ilgili Mahkemeden
2- Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
4- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6- Vatandaşlık numarası
7- Yeni Tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
8- Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır
9- 2 adet Araç Trafik Tescil ve müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10- Varislerden birinin veya kanuni vekilinin müracaatı halinde hisse oranına göre tescil işlemi yapılarak diğer hissedarlara tebliğ gönderilir.
2 Saat
3
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili
1- Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
2- Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
2 Saat
4
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araçların Yurdumuzu Terk İşlemi Tescili
1- MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır
 
2- Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Araca ait plakalar
4- Araca ait tescil ve tarfik belgeleri
5- Dilekçe
6- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)
2 Saat
5
Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Ülkemizde İkinci El Araç Alımı
1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a) Dilekçe
b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c) Tescil ve Trafik Belgeleri
d) Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2.el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a) Dilekçe
b) Noter satış senedi
c) Tescil ve Trafik Belgeleri
d) Plakalar
e) Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
2 Saat
6
Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Geçici Belge Verilmesi
1- Araç sahibi veya kanuni vekilinin dilekçesi
2- Araç sahibinin yabancı tanıtma belgesi, geçici koruma kimlik belgesinin aslı ve tasdikli örneği
3- Yabancı araç tescil belgesinin aslı veya yeminli tercüman tarafından yapılan tasdikli Türkçe tercümesi
4- Yabancı tescil plakası
5- 1 adet tescil dosyası
6- 3 adet Ek formu
7- Zorunlu mali sorumluluk sigortası
8- Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen geçici giriş yol belgesi Ek-49/A
9- Geçici korumu kimlik belgesinin fotokopisi (belgenin aslı görülecektir)
10- Ülkemizde muayenesinin yapıldığına dair belgenin fotokopisi
11- 492 sayılı kanun gereğince 2015 Yılı için 205,30 TL harç bedelinin yatırıldığına dair belge
1 Saat
7
Unvan Değişikliği- Ad, Soyadı Değişikliği
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
3- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
4- Dilekçe
5- Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
6- Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
7- Ticaret sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri (Şirketler için)
2 Saat
8
Motor veya Şase Değişimi
1- Dilekçe
2- Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler
3- Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirileceğine dair firmanın yazısı
4- Teknik belge-plan proje
5- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
6- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
7- Eski trafik ve tescil belgeleri
8- Muayene istasyonunca tespit yaptırılır
4 Saat
9
Ad ve/veya Soyad veya Ticari Ünvanlı Plaka Tescili
1- Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır
2- Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir
3- Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır
4- Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın haracının ödendiğine dair makbuz
2 Saat
10
Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi ile Plaka Zayii
1- İlgi polis merkezinden zayi olduğuna dair müracaat
2- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
3- 1 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
4- Dilekçe
5- Muayene İstasyonundan motor şase tespiti  (Muayene)
6- Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir
3 Saat
11
Trafikten Çekme İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5- Plakalar getirilecek
6- Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
3 Saat
12
Hurdaya Ayırma İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
5- Plakalar getirilecek
6- Eski trafik ve tescil belgeleri getirilecek
7-Otomobil ve kamyonetler ÖTA Alım merkezlerine teslim edildiğine dair bertaraf formu
8- Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler
3 Saat
13
5838 Sayılı Yasa Kapsamında Hurda İşlemi
1- Dilekçe
2- Ek-1 formu
3- Eski plaka ve araca ait ruhsatlar
4- Mevcut olmayanlar araçlar için ilgili vergi dairesinden 1/4 ödendiğine dair yazı
5- Mevcut olan araçların MKE merkezlerine teslim edilmesi için yazı ve ruhsat araç sahibine verilir ve araç sahibi tarafından teslim edildiğine dair yazı beklenir.
3 Saat
14
Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği ve ilişik kesme yazısı
5- Gayrı ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
3 Saat
15
(A) Geçici Trafik Belge ve Plakalı
1- Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan edilen dilekçe
2- İki adet geçici trafik belgesi
3- Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
4- Harç makbuzu
5- Garanti belgesi
6- Trafik sigortası
1 Saat
16
(B) Geçici Trafik Belgesi 
1- Dilekçe
2- Trafik sigortası
3- ÖTV Ödeme Belgesi aslı
4- Harç makbuzu
5- Aracın faturası-trafik şahadetnamesi - noter satış senedi
1 Saat
17
(C) Geçici Trafik Belgesi 
1- Dilekçe
2- Trafik sigortası
3- Aracın satın alındığı belge
4- Harç makbuzu
1 Saat
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Havza Kaymakamlığı
İsim
İsmail KAHYAOĞLU
İsim
Metin YILMAZ
Unvanı
Havza İlçe Emniyet Müdür V.
Unvanı
Havza Kaymakamı
Adres
İnönü Mah. K. Paşa Cad.No:1
 İlçe Emniyet Müdürlüğü binası
Adres
25 Mayıs Mah. Hükümet Konağı
Telefon
0 (362) 714 1900
Telefon
0 (362) 741 1013
Faks
0 (362) 741 1900
Faks
0 (362) 714 1401
e-posta
 
e-posta
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü