Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş

 

HAVZA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
S.No
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Yivsiz tüfek
Ruhsatnamesi
1- İlgili Makama hitaben dilekçe
2- Aile Sağlığı Merkezinden Sağlık Raporu
3- Vergi Dairesinden Alındı Belgesi
4- 3 Adet vesikalık fotoğraf
5- Kimlik Fotokopisi
6- Dosya (plastik tam kapaklı telli dosya)
3 İş günü
2
Umuma Mahsus Pasaport
1- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi                                                                          2- 2 Adet standartlara uygun fotoğraf (Arka fon beyaz, cepheden çekilmiş, biyometrik fotoğraf)
3- Pasaport Harç Bedeli Makbuzu (Vergi Dairesine yatırılacak)
4- Pasaport Cüzdan Bedeli Makbuzu
(T.C. Ziraat Bankasına yatırılacak)
5- Varsa mevcut pasaport
Müracaat süresi 10 dakika - Pasaportun ele geçme süresi yurtiçinde 3-4 gün
3
İlk Olarak Sürücü Belgesi Alacaklar İçin
1- Şoförler cemiyetinden dosya
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Sürücü Kursuna müracaat formu
(Bayanlar için evlenme cüzdan fot.)
4- Öğrenim belgesi
5- Savcılık
6- Dr.Raporu (Samsun il ve ilçelerinden)
7- Sertifika
8- Harç (Sür.Bel.Sınıfına göre)
9- Örnek 5 fişi  ( Bayanlar için kızlık soyadı)
10- İkametgah ilmuhaberi
11- Kan grubu
12- Sürücü Kursu Başlama dönem listesi
13- Pol-Net sorgulaması
14- Sürücü Belgesi müracaat formu (Ek-l8)
15- TR-S-F1 formu veya   (Pol-Net Sür.Bel.Değ.formu)
16- Askerlik formu
17- Parmak izi
18- 3 Adet vesikalık fotoğraf
30 dakika
(tüm evrakların tamam olması durumunda)
4
 
 
 
 
 
Daha önce Sürücü Belgesi olupta farklı sürücü belgesi
alacaklar için
1- Şoförler cemiyetinden dosya
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Sürücü Kursuna müracaat formu-
(Bayanlar için evlenme cüzdan fot).
4- Öğrenim belgesi
5- Savcılık
6- Dr. Raporu (Samsun ve ilçelerinden)
7- Sertifika
8- Harç    (Sür.Bel.Sınıfına göre)
9- Örnek 5 fişi  ( Bayanlar için kızlık soyadı)
10- İkametgah ilmuhaberi.
11- Kan grubu
12- Sür.Kur.Başlama dönem listesi
13- Pol-Net sorgulaması
14- Sür.bel.müracaat formu (Ek-l8)
15- TR-S-F1 formu   veya   (Pol-Net Sür.Bel.Değ.formu)
16- Askerlik formu
17-Parmak izi
18- 3 Adet vesikalık fotoğraf
19- Eski sürücü belgesi (Fark’larda)
20- İlk Sürücü Belgesi verilen yerden sakınca sorma,  cevabı
 
5
Yabancı Sürücü Belgesini Tebdil Ettirecekler İçin
1- Şoförler Cemiyetinden dosya
2- Nüfus cüzdan fot
3- 3 Adet fotoğraf
4- Savcılık
5- Dr. Raporu  (Samsun il ve ilçelerinden)
6- Tercüme (Noter Tasdikli)
7- Harç (Sürücü belgesi sınıfına göre)
8- Yabancı Sürücü Belgesi Fotokopisi
9- Örnek 5 fişi
10- İkametgâh
11- Kan grubu
12- Ek-18 formu
13- Pol-Net sorgulaması
14- Askerlik formu
15- TR-S F1 Pol-Net formu
16- Gerekirse ilgili ülke elçilik veya konsolosluğu ile yazışma (Sürücü belgesinin ülkemizde karşılığı yok ise (Avrupa ülkesi değilse)
17- İçişleri Bakanlığı Emn. Gnl. Müd. 17.05.2007 gün ve B.05.1.EGM.0.09.07.03-146400 Sayılı emir yazısına istinaden; Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, belgenin teyit edilebilmesini teminen okunaklı olarak çoğaltılmış belge fotokopilerinin ilgili ülke makamlarına sorulmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilmesi
30 dakika
(İlgili yer ile yazışma ve tüm evrakların tamam olması durumunda cevabı hariç)
6
Araçların
Yeni kayıt
İşlemleri
Müşterek hükümler uygulanır
1- Sahiplik belgesi (fatura, gümrük trafik şahadetnamesi, tasfiye kurulu satışına istinaden düzenlenen belgeler, icra- mahkeme kararları, resmi makamlarca düzenlenen satış kararları),
2- Uygunluk Belgesi,
3- Gümrük Trafik Şahadetnamesi (İlgili tescil bürosuna hitaben hazırlanmış olan trafik nüshasına istinaden yazılmış olacak ve mükellef nüshası ile karşılaştırılarak tescil dosyasına konulacak),
4- Araç sahibinin/vekilinin nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi aslı.
5- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) makbuzu aslı,
6- Zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ibraz edilir.
1 saat
7
Araç Devir İşlemleri
Müşterek hükümler uygulanır
1- Noter Satış Senedi,
2- Alıcı veya noterden vekâletname düzenlenerek yetkili kılınan kişinin, tescil memuru önünde imzalayacağı EK–1 Formu (vekâletname ile yapılan işlemde, vekâletname dosyasında muhafaza edilir.),
3- Önceki araç sahibi adına düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesi,
4- Aracın trafiğe çıkmasına izin verilmiş olması halinde motorlu araç trafik belgesi,
5- Satın alanın/vekilin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi,
6- Alıcı adına düzenlenmiş Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi,
7- İlk iktisabında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası uygulanmış olan araçların (veraset yoluyla intikaller hariç) istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabı halinde veya ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15/2-b maddesi kapsamındaki araçlara dönüştürülmesi durumunda vergi dairesince düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesi ibraz edilir.
1 saat
8
Araç Nakil İşlemleri
Alıcı adına nakil
Müşterek hükümler uygulanır. Devir işlemlerine ilaveten
1- Aracın en son tescilli olduğu kuruluştan bilgisayar ortamından sakınca sorma yazısı ile araca ve sahibine ait bilgiler istenir.
2- Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşundan bilgisayar ortamında nakil işleminde bir sakınca olup olmadığı sorulur alınan cevap sonucuna göre işlem sonuçlandırılır.
Kendi adına nakil
1- Müşterek hükümler uygulanır
2- Kendi adına nakil için dilekçe
3- Aracın en son tescilli olduğu yerin vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair “Motorlu Taşıtlar İlişik Kesme Belgesi”
24 Saat
9
Belge Değiştirme İşlemleri
1- Dilekçe
2- İbraz olunan belgelerde eksiklik olmaması durumunda
Ankara, İstanbul ve İzmir hariç 24 saat
 
 
       Başvuru  esnasında  yukarıda  belirtilen  belgelerin dışında  belge  istenilmesi veya başvuru eksiksiz
 belge  ile  yapıldığı  halde,  hizmetin  belirtilen sürede tamamlanmaması  durumunda ilk müracaat yerine
 ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  
İlk Müracaat Yeri
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Havza Kaymakamlığı
İsim
İsmail KAHYAOĞLU
İsim
Alper TANRISEVER
Ünvanı
İlçe Emniyet Müdür V.
Ünvanı
Kaymakam
Adres
İlçe Emniyet Müdürlüğü Havza
Adres
Havza Kaymakamlığı
Telefon
0(362) 714 19 01
Telefon
0362 714 10 13
Faks
0(362) 714 19 00
Faks
0362 714 18 19
 
e-posta
e-posta
info@havza.gov.tr
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü