Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Misyon ve Vizyonumuz

Giriş
 
 


MİSYONUMUZ
 
 
ü  Üstlendiğimiz tüm görevleri çağın gerektirdiği teknik ve bilimsel veriler ışığında, toplam kalite anlayışı ile vatandaşın hizmetine sunmak,
ü  Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamak,
ü   Yasaların çizdiği sınırlar içerisinde Emniyet ve Asayişi sağlayan her türlü önleyici tedbirleri almak,
ü   Suçla mücadele etmek, suçların önlenmesi için yasaların kendisine yüklediği görevleri ve diğer kamu hizmetlerini yerine getirerek huzur ve güvenliği sağlamak,
ü   Halkın güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak, güvenlikle ilgili sorunları ve hizmet kalitesini yerel olarak mahalle bazında değerlendirerek sorunların çözümü için diğer kurumlarla çalışmalar koordine etmek,
ü    Suça etken olan fiziki ve diğer faktörlerin tespiti ile giderilmesini sağlamak, suç oluşmasını önlemek için, halkımızı güvenlikleri için alabilecekleri tedbirler, meydana gelen olaylarda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetlerini yürütmektir.
 
 
 
VİZYONUMUZ
 
 
ü    Hukuki sorumluluklarını tam olarak bilen ve sahiplenen,
ü    İş yüküne ve objektif standartlara göre örgütlenen,
ü    Birimlerinde, işin gerektirdiği nitelik ve sayıda personel istihdam eden,
ü    Personeline, şimdi ve gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikleri ve motivasyonu kazandıran,
ü    Mali kaynaklarını etkin biçimde kullanan,
ü    Misyonunun etkinlik, sonuç ve kalitesine doğrudan katkı yapan işleyiş ve altyapıya sahip,
ü    Çevresiyle ilişkilerde proaktif ve çabuk uyum sağlayan,
ü    Bilgi üreten, kendisinde ve dünyadaki işe yarar bilgiyi kullanan,
ü    Hizmette kendisi ve çevresi ile yarışan,
ü    Hizmet ve başarıları objektif kriterlere göre ölçen ve değerlendiren,
ü  Kendisi ve çevresini sistematik bir bütünlük içinde değerlendirerek, stratejiler geliştiren ve uygulayan kurumsal yapıları oluşmuş bir teşkilat olmalıdır.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü