Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
 
SALIPAZARI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
3-Vesikalık fotoğraf (3 adet)
4-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü yazı (vergi borcu 1.000 TL’den aşağı olacaktır.)
5-Vergi Dairesine Yatırılan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı Dekontu
6- Yivsiz Av Tüfeği kullanmasında; akli, ruhi ve bedeni bakımından sakınca olmadığını belirtir sağlık raporu
3 (Üç) Gün
2
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
1- Dilekçe (Kaymakamlık Makamına)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
3- Vesikalık fotoğraf (3 adet)
4- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
3 (Üç) Gün
3
Yivsiz Tüfek Devri
Devir Alandan;
1- Dilekçe (Kaymakamlık Makamına)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (Yeni müracaat edecek ise Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi için gerekli belgeler)
Devir Edenden;
1- Dilekçe (Kaymakamlık Makamına)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
4- Devredilecek Yivsiz Tüfek
3 (Üç) Gün
 
(Dışardan yapılacak yivsiz tüfek devirlerinde 30 (Otuz) Gün)
4
Yivsiz Tüfek Kaydı
1- Nüfus Cüzdanı
2- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
3- Fatura
4- Yivsiz Tüfek
20 (Yirmi) Dakika
5
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi
1- Dilekçe (Kaymakamlık Makamına)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
3- Fatura
4- Ses ve Gaz Fişeği atabilen silah
20 (Yirmi) Dakika
6
“Mermi Satınalma Belgesi” Verilmesi
1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi
2- Silah Ruhsatı Fotokopisi (Aslı görülecek)
7 (Yedi) Gün
7
“Silah Nakil Belgesi” Verilmesi
1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi
2- Silah Ruhsatı Fotokopisi (Aslı görülecek)
7 (Yedi) Gün
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
Salıpazarı Kaymakamlığı
 
İsim
İbrahim ÖZDEN       
İsim
Hilal KÜSMEZ GÜNAYDIN
 
Ünvanı
İlçe Emniyet Amir V.
Ünvanı
Kaymakam
 
Adres
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği
Adres
Salıpazarı Kaymakamlığı
Telefon
0362 821 31 10
Telefon
0362 821 31 10
Faks
0362 821 30 52
 
Faks
0362 821
e-posta
salipazari@egm.gov.tr
e-posta
sekreterlik@salipazari.gov.tr
 
  
 
 POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
 
 
SIRANO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerden Gelen Evraklar
1-Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerden gelen Talimat, Emir, Hazırlık, Soruşturma, Sosyal ve Mali Durum Araştırması, Adres Tespiti, Vasi Tayini Tespiti, Vasi Tayinine ilişkin kararların ilanı, İhzar(zorla getirme) Müzekkereleri, Keşif, Savcılık Müracaatları, Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları ile ilgili evraklar vs.
2-Kimlik Belgesi veya Fotokopisi
10 Gün
2
Tahkikat Evrakları
1- Kimlik Belgesi
2- Tahkikat ile ilgili diğer Belgeler
3- Tutanaklar
4- Delil, Belge vb. Araştırması
5-Gerekli görülmesi halinde diğer birimlerle yazışmalar
10 Gün
3
Diğer Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Evraklar
1-Gelen evrakın aslı
2-Kimlik Belgesi veya Fotokopisi
3-Diğer Belgeler
10 Gün
4
İdari Yaptırım Evrakları
 
1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı
2-Olay Tutanağı
3-Dr. Raporu
15 Gün
5
Kayıp Eşya ve Belge Müracaatı
1-Kayıp Eşya ve Belgenin özelliklerini belirtir belge, bilgi vs.
2- Kimlik Belgesi(Aslı)
 
30 Dakika
6
İşletici veya Çalışan Kimlik Bildirme Belgesi
1-EK-1 veya EK-2 Formu
2-Kimlik Belgesi(Aslı)
 
10 Dakika
7
Nişan, Düğün, Kına Töreni İçin Dilekçe Verilmesi
1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2-Dilekçenin Onaylatılıp Havale ettirilmesi
3-Tebliğ Tebellüğ Tutanağı
5 Dakika
           
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
Salıpazarı Kaymakamlığı
İsim                    
İbrahim ÖZDEN
İsim                          
Hilal KÜSMEZ GÜNAYDIN
Unvan                 
Komiser Yardımcısı
Unvan                      
Kaymakam
Adres                  
Bereket Mah. Cumhuriyet Meydanı No:14 Salıpazarı/SAMSUN
Adres                        
Bereket Mah. Çarşamba Caddesi Salıpazarı /Samsun
Tel                   
0362 821 31 10
Tel.                           
0362 821 21 00
Fax                      
0362 821 30 52
Fax                           
 
E – Posta            
Yok
E – Posta                  
 
 
 
 
 
 
 
 POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
 
 
SIRANO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerden Gelen Evraklar
1-Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerden gelen Talimat, Emir, Hazırlık, Soruşturma, Sosyal ve Mali Durum Araştırması, Adres Tespiti, Vasi Tayini Tespiti, Vasi Tayinine ilişkin kararların ilanı, İhzar(zorla getirme) Müzekkereleri, Keşif, Savcılık Müracaatları, Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları ile ilgili evraklar vs.
2-Kimlik Belgesi veya Fotokopisi
10 Gün
2
Tahkikat Evrakları
1- Kimlik Belgesi
2- Tahkikat ile ilgili diğer Belgeler
3- Tutanaklar
4- Delil, Belge vb. Araştırması
5-Gerekli görülmesi halinde diğer birimlerle yazışmalar
10 Gün
3
Diğer Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Evraklar
1-Gelen evrakın aslı
2-Kimlik Belgesi veya Fotokopisi
3-Diğer Belgeler
10 Gün
4
İdari Yaptırım Evrakları
 
1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı
2-Olay Tutanağı
3-Dr. Raporu
15 Gün
5
Kayıp Eşya ve Belge Müracaatı
1-Kayıp Eşya ve Belgenin özelliklerini belirtir belge, bilgi vs.
2- Kimlik Belgesi(Aslı)
 
30 Dakika
6
İşletici veya Çalışan Kimlik Bildirme Belgesi
1-EK-1 veya EK-2 Formu
2-Kimlik Belgesi(Aslı)
 
10 Dakika
7
Nişan, Düğün, Kına Töreni İçin Dilekçe Verilmesi
1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2-Dilekçenin Onaylatılıp Havale ettirilmesi
3-Tebliğ Tebellüğ Tutanağı
5 Dakika
           
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
Salıpazarı Kaymakamlığı
İsim                    
İbrahim ÖZDEN
İsim                          
Hilal KÜSMEZ GÜNAYDIN
Unvan                 
Komiser Yardımcısı
Unvan                      
Kaymakam
Adres                  
Bereket Mah. Cumhuriyet Meydanı No:14 Salıpazarı/SAMSUN
Adres                        
Bereket Mah. Çarşamba Caddesi Salıpazarı /Samsun
Tel                   
0362 821 31 10
Tel.                           
0362 821 21 00
Fax                      
0362 821 30 52
Fax                           
 
E – Posta            
Yok
E – Posta                  
 
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü