Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
TEKKEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına)
2-T.C.Kimlik Beyanı
3-Sabıka Kaydına İlişkin yazılı beyanı
4-Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir doktor raporu
5-Vergi Dairesine Yatırılan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı Dekontu
6-Vergi Borcu Olup Olmadığına Dair Belge (Borcu Yoktur Yazısı)
2 Saat
2
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
1-Dilekçe
2-Adli sicil kaydı ( Dosyasındaki adli sicil kaydı 6 aydan eski ise )
3-Vesikalık Fotoğraf ( 3 Adet )
4-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
2 Saat
 
3
Yivsiz Tüfek Devri
Devir Alandan
1-Dilekçe
2-Adli sicil kaydı ( Dosyasındaki adli sicil kaydı 6 aydan eski ise )
3-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ( Yeni Müracaat edecek ise Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi için gerekli belgeler
Devir Edenden
1-Dilekçe
2-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
3-Devredilecek Yivsiz Tüfek
3 Saat                                 (Dışarıdan yapılacak Yivsiz Tüfek devirlerinde 2 gün)
4
Yivsiz Tüfek Kaydı
1-Dilekçe
2-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
3-Fatura
4-Yivsiz Tüfek
15 Dakika
5
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1-Dilekçe
2-Adli Sicil Kaydı
3-Fatura
4-Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah
15 Dakika
6
Şenlik ve Havai Fişeklerinin kullanılması için izin belgesi
 
1-Dilekçe
2-A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
3-Taahhütname
4-Tehlikele Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
5-İtfaiye Raporu
2 Saat
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürüde tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Tekkeköy Kaymakamlığı
İsim                    
Aydın ÖZDEMİR      
İsim                          
Günay ÖZTÜRK
Unvan                  
İlçe Emniyet Müdürü
Unvan                      
Kaymakam
Adres                  
Tekkeköy İlçe Emn.Müd.   
Adres                       
Tekkeköy Kaymakamlığı
Tel                   
0 ( 362 ) 256 05 91
Tel.                           
0 (362) 256 04 65
Fax                      
0 ( 362 ) 256 05 92
Fax                           
   0 (362) 256 04 25
E-Posta            
tekkekoy@egm.gov.tr
E-Posta                 
 
 
 
 
 
TEKKEKÖY POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ    (EN GEÇ SÜRE)
1
Hırsızlık Olayları
(İkametten, İş Yerinden, Otodan)
1-Müracaat alınır, Suç yeri görgü tespit ve kroki tanzim edilir.
2-Çalınan eşyaya ait ruhsat, fatura belgeleri fotokopileri istenir
3-Vatandaşın talebi durumunda, olaya ait belgeler onaylanarak birer nüsha verilir.
25 (Yirmi beş) Dakika
2
Kayıp Şahıs Müracaatı
1-Müracaat alınır
2-Kayıp Şahsa ait iki adet fotoğraf istenir
3-Varsa Nüfus cüzdanı veya fotokopisi alınır, yoksa Pol-Net KPS sisteminden bilgiler çıkarılır
4-Kayıp Şahsın Eşkâl bilgileri alınır.
25 (Yirmi beş) Dakika
3
Oto- Motosiklet Hırsızlığı
 
1-Müracaat alınır
2-Otoya ait Belgesi Fotokopisi istenir
3-Vatandaşın talebi durumunda, olaya ait belgeler onaylanarak birer nüsha verilir
25 (Yirmi beş) Dakika
4
Özel Güvenlik Tahkikatı
1-Tahkikat evraklarının Polis Merkezi Amirliğine İntikali mahallinde tahkikat, üst yazısının yazılması, imzaya çıkarılması ve gönderilmesi (Evraklar toplu gönderildiğinden süreler değişebilmektedir.
3 (Üç) Gün
5
Kimlik Bildirme
1-Form-1 ve form-2 ile birlikte Polis Merkezi Amirliğine müracaattı, belgenin onaylanması, bir suretinin vatandaşa verilmesi
1 (Bir ) Dakika
6
Şikâyet Dilekçesi
  1-Dilekçenin polis Merkezi Amirliğine İntikali
  2-Evrak kayıt ve ilgili büroya havalesi
  3-Vatandaşın beyanının alınması, olaya ait bilgi ve belgelerin
   Toplanması.
  4-Tanıkların dinlenmesi
  5-Şikayet edilen (Şüphelinin ) kişi veya kişilerin polis Merkezi
  6-Amirliğine davet edilmesi, temini ve beyanının alınması
  7-Tamamlanan tahkikat evrakının fezlekesinin yazılması,    
  imzalatılması ve Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi (Adres                      bilgileri eksikliği, vatandaşın adreste bulunmaması davete rağmen gelmemesi vb sebeplerden tanıkların veya şüphelinin temin edilmesinin gecikmesinden dolayı süre uzayabilir
10 (On) Gün
7
Evrakların Havalesi
 1-Gelen evrakların kayıt edilmesi, ilgili büroya havalesi, imzaya                                                             çıkarılması, evrakın gönderilmesi
5 (Beş) Dakika
8
Bilgi Edinme
 1-Bilgi edinmek konuya ilişkin dilekçe
 2-Müracaat internet ortamından yapılmışsa kimlik, adres ve telefon bilgilerini sisteme girmek.
 3-Konuyla ilgili artırmanın yapılması, bilgi formunun hazırlanması ve bilgilendirmenin yapılması.
10 (On) Gün
9
Dilekçe Müracaatı
 1-Vatandaşın dilekçesinin alınması. (Kimlik, adres ve telefon bilgilerinin tam yazılması)
 2-Dilekçesindeki konunun araştırması, işleminin yapılması, dilekçesine cevap verilmesi.
(Süre yapılacak iş ve işlemlere göre değişebilmektedir. Daha erken de cevap verilebilir.)
20 (Yirmi) Gün
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürüde tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
                                                                                              
İlk Müracaat Yeri
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Tekkeköy Kaymakamlığı
İsim                    
Aydın ÖZDEMİR      
İsim                          
Günay ÖZTÜRK
Unvan                 
İlçe Emniyet Müdürü
Unvan                      
Kaymakam
Adres                  
Tekkeköy İlçe Emn.Müd.   
Adres                       
Tekkeköy Kaymakamlığı
Tel                   
0 ( 362 ) 256 05 91
Tel.                           
0 (362) 256 04 65
Fax                      
0 ( 362 ) 256 05 92
Fax                           
   0 (362) 256 04 25
E-Posta            
tekkekoy@egm.gov.tr
E-Posta                 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü