Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
 
TERME İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
Belgelendirme Büro Amirliği
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ)
 
1
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Doktor Raporu
2-Sabıka Kaydı
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-3 Adet Vesikalık Fotoğraf
5-Vergi Dairesine Yatırılan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı Dekontu
        3 (Üç) Gün
2
Satın Alma Belgesi
Ruhsat Sahibine Ait Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Ruhsat Fotokopisi
2-Sabıka Kaydı(Ruhsat Süresi 6 Ayı Geçmiş İse)
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-2 Adet Vesikalık Fotoğraf
        3 (Üç) Gün
3
Devir Alınacak Tüfek İşlem Dosyaları
Devir Alacak Kişi Yeni Ruhsat Çıkaracaksa
1-Devir Alacak ve Devir Edecek Kişiye Ait Dilekçe
2-Devir Alacak Kişiye Ait Doktor Raporu
3-Devir Alacak Kişiye Ait Sabıka Kaydı
4-Devir Alacak Kişiye Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Devir Alacak Kişiye Ait 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
6-Devir Alacak Kişiye Ait Vergi Dairesine Yatırılan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı Dekontu
7-Devir Edecek Kişiye Ait Ruhsat ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8-Devir Alınacak Tüfek Getirilecek(Tespit Amacıyla)
9-İlgili Birimde Devir Sözleşmesi İmzalanacak
5 (Beş) Gün
4
Devir Alınacak Tüfek İşlem Dosyaları
Devir Alacak Kişinin Ruhsatı Var İse
1-Devir Alacak ve Devir Edecek Kişiye Ait Dilekçe
2-Devir Edecek Kişiye Ait Ruhsat ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Devir Alınacak Tüfek Getirilecek(Tespit Amacıyla)
4-İlgili Birimde Devir Sözleşmesi İmzalanacak
Not: İlçe Sınırları dışında ikamet edenlerden devir alınan Tüfeğe ait ilgili yerden Av Tüfeği faturalarının Müdürlüğümüzce istenilecektir.    
5 (Beş) Gün
5
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
 
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-Sabıka Kaydı
3-Satışı Yapılan Silahın Faturası(Silahın Kendisi de Görülecek)
 
15 (Onbeş) Dakika
6
Şenlik Ve Havai Fişeklerinin kullanılması(Havai Fişek)
 
Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların tüzüğün 117 nci maddesine göre bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek mülki amirlikten izin almak için bir iş günü önce müracaat etmeleri gerekmektedir.
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir;
1-Ateşleme İşini Yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine Göre Valiliklerce Verilmiş ve Süresi Geçerli Olan A Sınıfı Belgeleri ve Nüfus Cüzdan Fotokopileri.
2-Taahhütname
3-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi Aslı veya Fotokopisi.
4-Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından Havai Fişek Gösterisi Yapılacak Olan Yer-Yerlere İlişkin İtfaiye Raporu.(Yangın Hassasiyetini Belirtir)
1 (Bir) Gün
İdari İşlemler Büro Amirliği
1
BİMER Başvurusu
Elektronik Başvuru ( e-Posta)
30 (Otuz) Gün
2
Bilgi Edinme Başvurusu
Bilgi Edinme Formu Dilekçesi
15 (Onbeş) Gün
Trafik Tescil Büro Amirliği
1
Devir İşlemi
1-Vergi dairesi ilişik kesme yazısı
2-Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3-Araca ait eski trafik ve tescil belgesi
4-Vatandaşlık numarası
5-Yeni Tescil belgesi (trafik tescil büro amirliği)
6-muayene dolmuş ile muayene yaptırılacak
7-2 Adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu
8-Araç şirket adına ise ilaveten ticaret odası sicil kayıt sureti ve imza sirküleri
3 Saat
2
Plaka Değişikliği Talep Etmeden Yapılan Noter Satışları
 1-Tramer Kayıtlarında sigorta bilgisi görülen araca Tescil Belgesi tanzim edilecek
 2-Deftere Kayıt yapılacak.
 3- Şahsa elden Teslim edilirse sistemden düşüm yapılacak.
 4- Şahıs yoksa 15-gün sonra sistemden takip edilip Posta yolu ile alıcının adresine gönderilecek.
 5- Her ilin plaka numarasına göre dosyalanacak.
30 Dakika
3
İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil İşlemi
1-İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2-Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
3-Trafik sigortası
4-Trafik belgesi (muayenesi bitenler için)
5-Yeni tescil belgesi (Trafik bürosundan)
6- İki adet trafik tescil ve müracaat işlem formu (ek1)
7-Yeni tescil ve trafik belgesi (trafik bürosundan)
8- Araç şirket adına ise ilaveten ticaret odası sicil kayıt sureti ve imza sirküleri
3 Saat
4
Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak Tescil İşlemi
1-Veraset ilamı ilgili mahkemeden
2-Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3-vergi dairesinden borcu yoktur belgesi
4-Zorunlu mali mesuliyet sigortası (varis/varisler adına
5-Araca ait eski tescil ve trafik belgeleri
6-Vatandaşlık numarası
7- Yeni tescil ve trafik belgesi (trafik bürosundan)
8-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacak
9- iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)
10-Varislerin kendileri ve kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir
3 Saat
5
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili
1-Araç işlemleri sırasında Türk vatandaşlarında istenen belgeler yabancılardan da istenir
2-Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
4 Saat
6
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araçların yurdumuzu Terk İşlemi Tescili
1- MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve Nato ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır
2-Beş adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK1)
3-Araca ait plakalar
4-Araca ait trafik ve tescil belgeleri
5-Dilekçe
6-Vergi dairesinde borcu yoktur belgesi (Nato personeli ve diplomatlar hariç)
3 Saat
7
Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Ülkemizde İkinci El Araç Alımı
1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a)Dilekçe
b) Belge ilişiğinin kesildiğinde dair ilişik kesme belgesi
c)Tescil ve Trafik Belgeleri
d)Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydı ile (D) geçici trafik belge ve plakaları verilir.
2-Yabancı gerçek veya tüzel kişiler noterlerce satışı yapılan ikinci el bir aracın yaban gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a)dilekçe
b)noter satış senedi
c)tescil ve trafik belgeleri
d)plakalar
e)vergi dairesinde ilişik kesme belgesi
f)yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
4 Saat
8
Ünvan Değişikliği Ad Soyad Değişikliği
1-Yeni tescil belgesi (trafik bürosundan
2-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Kayıtlı olduğu nüfus idaresinde vukuatlı kayıt örneği
5-Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (şahıslar için)
6-Ticaret sicil kayıt sureti ve imza sirküleri (şirketler için)
3 Saat
9
Araçlarda Renk Değişim
1-Yeni tescil belgesi (trafik bürosundan)
2-İki adet araç trafik ve tescil müracaat işlem formu (ek1)
3-Dilekçe
3 Saat
10
Araçlarda LPG Dönüşümü
1-Fatura
2-Montaj tespit raporu
3-İmalat yeterlilik belgesi
4-Karayolu uygunluk belgesi
5-Muayenesi yaptırılacak
6-Dilekçe
7- İki adet araç trafik ve tescil müracaat işlem formu (ek1)
8- Yeni tescil ve trafik belgesi
4 Saat
11
Belge Yenileme - Yıpranma
1-Yıpranan tescil ve trafik belgelerinin yenisi alınacak
2-Bir adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu
3-Dilekçe
4-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacak
4 Saat
12
Motor Ve Şase No Değişimi
1-Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler
2-Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura veya bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirileceğine dair firmanın yazısı
3-Teknik belge plan ve proje
4-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu
5-Yeni tescil belgesi
6-ski trafik ve tescil belgeleri
7-Muayene istasyonundan tespit yaptırılır
4 Saat
13
Ad-Soyad Veya Ticari Ünvanlı Plaka Tescili
1-Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır
2-araç tescilli ile dilekçe ile müracaat edilir
3-Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır
4-Ad, soyad ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz
5-Yıllık belgesi tescil tarihinden itibaren yıllık süresin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde vergisini ödemeyenler hakkında 6183 Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır
3 Saat
14
Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi İle Plaka Zayii
1-Yeni tescil belgesi
2-Bir adet araç trafik tescil müracaat işlem formu
3-Dilekçe
4-Muayene istasyonundan motor şase tespiti
5- Herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilebilir. 
3 Saat
15
Trafikten Çekme İşlemi
1-Yeni tescil belgesi
2-İki adet araç trafik ve tescil müracaat işlem formu
3-Dilekçe
4-vergi dairesinden borcu yoktur belgesi
5-Plakalar getirilecek
6- eski trafik ve tescil belgeleri getirilecek
3 Saat
16
Hurda Ayırma İşlemi
1-Yeni tescil belgesi
2-İki adet araç trafik ve tescil müracaat işlem formu
3-Dilekçe
4-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi
5-Plakalar getirilecek
6- Eski trafik ve tescil belgeleri getirilecek
7-Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
3 Saat
17
Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme
1-Yeni tescil belgesi
2-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu
3-Dilekçe
4-Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinde kayıt örneği
5-Gayri ticariye çevirmek için bağlı bulunduğu vergi dairesinden kayıt örneği
4 Saat
18
A (Geçici Trafik ve Belge ve Plakalı)
1-Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan edilen dilekçe
2-İki adet geçici trafik belgesi
3-Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
4-Harç makbuzu
5-Garanti belgesi
6-Trafik sigortası
1 Saat
19
B (Geçici Trafik Belgesi)
1-Dilekçe
2-Trafik sigortası
3-ÖTV ödeme belgesi aslı
4-Harç makbuzu
5-Aracın faturası-trafik şahadetnamesi, noter satış senedi
1 Saat
20
C (Geçici Trafik Belgesi)
1-Dilekçe
2-Trafik sigortası
3-Aracın satın alındığı belge
4-Harç makbuzu
1 Saat
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Terme İlçe Emniyet Müd.
İkinci Müracaat Yeri
Terme Kaymakamlığı
İsim                    
Murat ELKILIÇ
İsim                           
Emin ALICI
Ünvan                 
İlçe Emniyet Müdürü
Ünvan                      
Kaymakam
Adres                  
Terme İlçe Emn. Müd.
Adres                       
Terme Kaymakamlığı
Tel                   
0 362 876 58 11
Tel.                            
0 362 876 10 03
Fax                      
0 362 876 19 93      
Fax                           
0 362 876 21 86
E – Posta            
terme@samsun.pol.tr
E – Posta                 
terme@samsun.gov.tr.
 
 
 
 
 
ŞEHİT HAMDİ ÖZÜBEK POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ 
 
S.N.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Ölüm Tahkikatları Ve Adres Araştırmaları
İlçe Nüfus Müdürlüğünün Göndermiş Olduğu Evraklar
10 Gün
2
1-zorla getirme kararı-ihzar
2-Mahkeme Evrakları
3-Denetim Serbestlik Evrakları
4-Celpler-İcralar
5-Şartlı Tahliye
6-Doktor Raporları
7-Şikayet Dilekçeleri
8-Mali Durum Tahkikatı
9-Güvenlik Soruşturması
10-Savcılık Müracaatları
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asliye Ceza                                                             Mahkemeleri, Asliye Hukuk ahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Mahkemelerinin göndermiş olduğu evraklar.
10 Gün
3
1-Yoklama Kaçakları
2-Sefer Görev Emirleri
3-Bakayalar
4-Askeri Mahkeme Karar Tebliği
5-Askeri Firarlar
6-Askere Sevk Çağrı
Askerlik Şubesinin Göndermiş Olduğu Evraklar
7 Gün
4
1- Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Tahkikatı
2-İşyeri Kimlik Bildirimi
Asayiş Şube Müdürlüğü İle Polis Merkezi Amirliğinin Göndermiş Olduğu Evraklar
7 Gün
5
1-Günlük Meydana Gelen Olaylar
Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatı Olması Durumunda Dış Etkenler Hariç Şikayet Dilekçelerine Suç Numarası Verilmektedir.
1 Gün
6
1-Kabahatler
Teşkilat Birimlerinden
15-45 Gün
 
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yaptığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri
Şehit Hamdi ÖZÜBEK Polis Merkezi Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü
İsim                    
Yakup Can KARAİBRAHİMOĞLU
İsim                          
Murat ELKILIÇ
Unvan                 
Polis Merkezi Amir V.
Unvan                      
İlçe Emniyet Müdürü
Adres                  
Terme Şehit Hamdi ÖZÜBEK Polis Merkezi Amirliği
Adres                       
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü
Tel                   
0 362 876 58 11
Tel.                           
0 362 876 58 11
Fax                      
           
Fax                           
0 362 876 19 93
E – Posta            
terme@samsun.gov.tr.
E – Posta                 
terme@samsun.pol.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü