Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş

 

  
TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Yeni kayıt
(faturalı araçlar)
1- Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık araçlarından kendilerince belirtilerek Pol-Net sistemine vergi numarası ile tanımlananlar, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik ve konsüler muhafiyeti bulunan mensupların ve güvenlik gerekçesiyle İçişleri Bakanının onayıyla kapsama alınacak araçlara dair her türlü yeni kayıt işlemleri ile plakalarının verme işlemleri
5 Dakika
2
Yeni Kayıt (Trafik Şahadetnameli) Araçlar
1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2- Uygunluk belgesi
3- Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4- ÖTV ödeme belgesi aslı
5- Vatandaşlık numarası
6- Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7- Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası içerisinde ek-1 form
8- Araç şirket adına ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
9- Araç şirket adına ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
30 Dakika
3
Devir İşlemi
1- Noter satış senedi (01-02-2018 tarihinden önceki satışlar)
2- EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge
3- Tescil belgesi düzenlenerek araç sahibine verilir.
5 Dakika
4
İcra Kanalı ile Satılan Araçların Tescil İşlemi
1- İcra Müd, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
 
2- Trafik sigortası
3- Trafik belgesi (muayenesi bitenler için)
4- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
5- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
6- Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7- Araç şirket adına ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
30 Dakika
5
Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak Tescil İşlemi
1- Veraset İlamı ilgili Mahkemeden - Noterden
2- Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
4- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6- Vatandaşlık numarası
7- Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
8- Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır
9- 2 adet Araç Trafik Tescil ve müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10- Varislerden birinin veya kanuni vekilinin müracaatı halinde hisse oranına göre tescil işlemi yapılarak diğer hissedarlara tebliğ gönderilir.
20 Dakika
6
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili
1- Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
30 Dakika
7
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araçların Yurdumuzu Terk İşlemi Tescili
1- MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır
2- Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Ek-1
3- Araca ait plakalar
4- Araca ait tescil belgeleri
5- Dilekçe
6- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)
30 Dakika
8
Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Ülkemizde İkinci El Araç Alımı
1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a) Dilekçe
b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c) Tescil ve Trafik Belgeleri
d) Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2.el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde
a) Dilekçe
b) Noter satış senedi
c) Tescil ve Belgeleri
d) Plakalar
e) Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
30 Dakika
9
Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Geçici Belge Verilmesi
1- Araç sahibi veya kanuni vekilinin dilekçesi
2- Araç sahibinin yabancı tanıtma belgesi, geçici koruma kimlik belgesinin aslı ve tasdikli örneği
3- Yabancı araç tescil belgesinin aslı veya yeminli tercüman tarafından yapılan tasdikli Türkçe tercümesi
4- Yabancı tescil plakası
5- 1 adet tescil dosyası
6- 3 adet Ek formu
7- Zorunlu mali sorumluluk sigortası
8- Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen geçici giriş yol belgesi Ek-49/A
9- Geçici korumu kimlik belgesinin fotokopisi (belgenin aslı görülecektir)
10- Ülkemizde muayenesinin yapıldığına dair belgenin fotokopisi
11- 492 sayılı kanun gereğince 2015 Yılı için 205,30 TL harç bedelinin yatırıldığına dair belge
30 Dakika
10
Ünvan Değişikliği- Ad, Soyad Değişikliği
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
3- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
4- Dilekçe
5- Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
6- Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
7- Ticaret sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri (Şirketler için)
30 Dakika
11
Araçlarda Renk Değişimi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
10 Dakika
12
Araçlarda LPG Dönüşümü
1- Fatura
2- Montaj Tespit Raporu
3- İmalat Yeterlilik Belgesi
4- Karayolu Uygunluk Belgesi
5- Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak
6- Dilekçe
7- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8- Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
10 Dakika
13
Belge Yenileme (Yıpranma)
1- Yıpranan tescil Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır
5- Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir
10 Dakika
14
Motor veya Şase Değişimi
1- Dilekçe
2- Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler
3- Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirileceğine dair firmanın yazısı
4- Teknik belge-plan proje
5- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
6- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
7- Eski trafik ve tescil belgeleri
8- Muayene istasyonunca tespit yaptırılır
30 Dakika
15
Ad ve/veya Soyad veya Ticari Ünvanlı Plaka Tescili
1- Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır
2- Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir
3- Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır
4- Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın haracının ödendiğine dair makbuz
30 Dakika
16
Tescil Belgesi ve  Plaka Zayii
1- İlgilinin  zayi olduğuna dair müracaat
2- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
3- 1 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
4- Dilekçe
5- Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir
10 Dakika
17
Trafikten Çekme İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5- Plakalar getirilecek
6- Eski tescil  belgeleri getirilecek
10 Dakika
18
Hurdaya Ayırma İşlemi
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
5- Plakalar getirilecek
6- Eski trafik ve tescil belgeleri getirilecek
7-Otomobil ve kamyonetler ÖTA Alım merkezlerine teslim edildiğine dair bertaraf formu
8- Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler
20 Dakika
19
7020 Sayılı Yasa Kapsamında Hurda İşlemi
1- Dilekçe
2- Ek-1 formu
3- Eski plaka ve araca ait ruhsatlar
4- Mevcut olmayanlar araçlar için ilgili vergi dairesinden 1/4 ödendiğine dair yazı
5- Mevcut olan araçların MKE merkezlerine teslim edilmesi için yazı ve ruhsat araç sahibine verilir ve araç sahibi tarafından teslim edildiğine dair yazı beklenir.
20 Dakika
20
Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme
1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik tescil şube veya Bürosundan)
2- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3- Dilekçe
4- Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği ve ilişik kesme yazısı
5- Gayrı ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
20 Dakika
21
(A) Geçici Trafik Belge ve Plakalı
1- Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan edilen dilekçe
2- İki adet geçici trafik belgesi
3- Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
4- Harç makbuzu
5- Garanti belgesi
6- Trafik sigortası
10 Dakika
22
(B) Geçici Trafik Belgesi 
1- Dilekçe
2- Trafik sigortası
3- ÖTV Ödeme Belgesi aslı
4- Harç makbuzu
5- Aracın faturası-trafik şahadetnamesi - noter satış senedi
20 Dakika
23
(C) Geçici Trafik Belgesi 
1- Dilekçe
2- Trafik sigortası
3- Aracın satın alındığı belge
4- Harç makbuzu
20 Dakika
 
          
                  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Samsun İl Emn. Müd.
İkinci Müracaat Yeri
Samsun Valiliği
İsim
Vedat YAVUZ
İsim
Hasan ÖZTÜRK
Ünvanı
Samsun İl Emniyet Müdürü
Ünvanı
Samsun Vali Yrd.
Adres
Denizevleri Mah.Adnan Menderes Bulvarı 1.Kısım No:35 Atakum
Adres
Kale Mah. Fuar Cad. İlkadım Samsun
Telefon
0 (362) 311 30 90
Telefon
0 (362) 431 64 75 – 78
Faks
0 (362) 230 46 53
Faks
0 (362) 431 64 77
e-posta
e-posta
www.samsun.gov.tr
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü