Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Trafik Tescil İşlemleri
 

 

 

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
06/01/2017 tarihli ve 29940 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında araç tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği (TNB) koordinesinde noterliklere devredilmesi ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık araçlarından kendilerince belirlenenler ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan mensuplarının güvenlik gerekçesiyle İçişleri Bakanının onayıyla kapsama alınacak araçlara dair her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme işlemi, araçların özel tahsisli plaka işlemleri ve tüm sivil plaka işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Kuruluşlarınca yapılır, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi verilir hükmü yer almaktadır. Bu madde gereğince yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin dışında elektronik ortamda yapılanlar hariç olmak üzere takdiyat ekleme  ve kaldırma işlemleri Trafik tescil kuruluşlarınca yapılmaktadır.
Bunun dışında kalan tüm iş ve işlemler Türkiye Noterler Birliğine devredilmiştir.
Türkiye Noterler Birliği (TNB) koordinesinde noterliklerce yapılan işlemler:
1-ASBİS kapsamında bayilerce geçici tescil belgesi düzenlenen araçların araç tescil belgelerinin basımı ve teslim işlemleri
2-UKOME/İl Trafik Komisyonlarınca belirlenen tahditli/tahsisli plakalara tescilli araçlar ile bu plakalara ilk defa tescil edilecek araçların işlemleri,
3-Tescilli araçlar üzerinde yapılacak her türlü teknik değişikliğin tescil kayıtları ve araç tescil belgesine işlenmesi
4-Resmi kurumlarca satışı yapılan araçların tescil işlemleri, İcra satışı, Milli Emlak Satış işlemleri,
5-Ülkelerindeki savaş vb. iç karışıklık nedeniyle ülkemize giriş yapanların beraberinde getirdiği araçların geçici kayıt altına alma ve kayıt kapatma işlemleri
6-Geçici trafik belgesi ve geçici plaka işlemleri,
7-Zayi, yıpranma, çalıntı veya amblem/logo vb nedenleriyle belge yenileme/değişiklik işlemleri,
8-Hurdaya ayırma, trafiğe çıkarma ve trafikten çekme işlemleri,
9-Araçlara yeniden motor ve şasi numarası verilmesi işlemleri,
10-Kendi adına nakil işlemleri
11-Resen tescil işlemleri,
12-Ülkemizde tescilli bir aracın yurtdışına ihraç edilecek olması halinde kayıt kapatma işlemleri,
13-Tescil edilmiş araçların müsadere zapt KTK Ek Madde 14 ve ayıplı mal gibi nedenlerle kayıt kapatma işlemleri,
14-Şirket bölünme, birleşme ve tür değişikliğine konu araçların işlemleri,
15-Finans kiralama yoluyla edinilen araçların tescil işlemleri,
16-Sefer görev emirleriyle ilgili işlemler,
17-Yönetmeliğin 39’uncu maddesi kapsamında ilgili kolluk birimlerince hırsızlık veya güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle kayıtlarına arandığına dair şerh işlenmiş araçların kayıt kapatma/açma işlemleri,
18-Veraset İşlemleri,
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
            Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince yürütülmekte olan Sürücü Belgesi İşlemlerinin 676 sayıyı Kanun Hükmünde Kararname’nin 26.maddesi gereğince 02 Nisan 2018 tarihi itibariyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
 

 

 

 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü