Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
 
VEZİRKÖPRÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
S.NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Kamu Araçlar İçin Yeni Kayıt
1-Fatura
2-Uygunluk belgesi
3-ÖTV makbuzunun aslı
4-Trafik Sigorta Poliçesi
5-Şoförler Odasından alınan Yeni Kayıt Dosyası
6-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
7-İlgili kamu kurumundan görevlendirme belgesi ve tahsis belgesi
30 Dakika
2
Araç devir işlemleri
1-Noter satış sözleşmesi
2-Şoförler odasından araç devir dosyası
3-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
4-Alıcı adına trafik sigortası
5-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
6-Üzerinde T.C. nosu yazılı, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
7-Veraset intikali yolu ile yapılan devirlerde ilgili mahkemeden veya Noterlerden veraset ilamı, mal müdürlüğünden veraset intikal vergisinin yatırıldığına dair yazı ve ilişik kesme belgesi
30 Dakika
3
Belge yenileme
1-Dilekçe ( Kayıp, çalıntı, deforme vs. )
2-Araca ait eski tescil belgesi
3-Sigorta poliçesi
4-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
5-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
15 Dakika
4
Teknik değişikliğin araç evraklarına işlenmesi
1-Üzerine araç muayenesi yapılmış EK-1
2-Araca ait eski tescil belgesi
3-Sigorta poliçesi
4-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
5-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekâletname
6-Teknik değişikliğe ait makine mühendisler odasından alınmış tespit raporu ve fatura
7-Araç muayenesi
30 Dakika
5
Araç hurdaya
ayırma işlemi
1-İlgili Malmüdürlüğünden borcu olmadığına dair ilişik kesme belgesi
2-Araç sahibi veya kanuni vekilden dilekçe
3-İki suret EK-1
4-Araca ait eski tescil belgesi
5-Araca ait plakalar
30 Dakika
6
Men araçların kayıtlardan
düşümü ve araç
sahiplerine teslimi
1-Ruhsat fotokopisi
2-Kimlik fotokopisi
3-Teslim Tutanağı
20 Dakika
7
Muvafakatname
1-Nüfus cüzdanı,
2-Şirketler için imza sirküsü,
3-Aracı teslim alacak şahsın kimlik bilgileri.
4-Aracı bağlayan yer ve faks numarası.
5-Aracın bağlanma nedeninin bildirilmesi.
20 Dakika
8
Geçici İzin Belgesi
1-Araç sahibi değilse muvafakatname yoksa noterden vekaletname veya satış sözleşmesi.
2-Araç sahibi ise; ruhsat ve sürücü belgesi.
10 Dakika
9
Araç dosyasından ve bilgisayar kayıtlarından haciz kaldırılması.
1-İlgili kurumdan haciz kaldırma yazısı.
5 Dakika
10
İlçe dışı plakalara ait satışa esas ilgili
noterlik yazısı verilmesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinden iki suret dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
3-Vekaletname varsa iki adet fotokopisi,
4-Araca ait ruhsat fotokopileri.
5 Saat
11
Araç dosyası ve bilgisayar kayıtlarından rehin kaldırılması ve satışa esas ilgili noterlik yazısının verilmesi
1-İlgili kurumdan rehin kaldırma yazısı. (İmza sirküsü ile birlikte veya noter tasdikli.)
30 Dakika
12
Tabanca Tahkikatı
1-İl Emniyet Müdürlüğünden gelen yazı üzerine yapılır.
7 Gün
13
Yivsiz Av Tüfeği Müracaatı
1-İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-(4) Adet fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
3-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
4-Sağlık Raporu (Yivsiz tüfek kullanmasında sakınca yoktur ibareli olacak)
5-Yivsiz av tüfeği ruhsatı harç bedeli ödendi makbuzu
6-Bir adet yarım kapak karton dosya
7-Parmak izi formu (Emniyet)
8-Maliyeden alınmış ‘Borcu Yoktur ’ belgesi
2 Gün

 
14
Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesinin
Düzenlenmesi
1-İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
 
10 Dakika
15
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname kartının
düzenlenmesi
1-Satın alma belgesi,
2-Yivsiz av tüfeği faturası,
3-Satın alma belgesi ile aldığı yivsiz av tüfeği,
4-Parmak izi formu.
45 Dakika
16
Yivsiz Av Tüfeği Devir İşlemleri
1- İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-Yivsiz Av Tüfeği devir sözleşmesi
3-Devredecek ve devir alacak şahısların ruhsatname asılları.
4-Sağlık Raporu (Devir alacak şahıslardan, ruhsat tarihi geriye dönük (6) ay geçenlerden)
1 Saat
17
Umuma açık
 işyeri tahkikatı
1-Belediye Başkanlığının yazısı üzerine umuma açık işyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun olup olmadığının araştırılması.
7 Gün
18
Parmak İzi Alma
1-Fotoğraf (1 adet)
2-Nüfus cüzdanı
10 Dakika
19
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen
Silahların Kayıt Altına Alınması ve Belge Düzenlenmesi
1-İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-Tabancaya ait fatura ve tabanca
3-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
4-Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı
1 Gün
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Vezirköprü Kaymakamlığı
İsim
Serhat Koray YAĞCI
İsim
Yunus Emre ALTINER
Unvan
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdür V.
Unvan
Vezirköprü Kaymakamı
Adres
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Adres
Vezirköprü Kaymakamlığı/Samsun
Tel
0 (362) 647 18 01
Tel.
0 (362) 647 10 01
Fax
0 (362) 647 16 10
Fax
0 (362) 647 28 05
E – Posta
vezirkopru@egm.gov.tr
E – Posta
vezirkopru@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü