Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş

 

VEZİRKÖPRÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                                                                                                              
 
S.NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Faturalı Araçlar İçin Yeni Kayıt
1-Fatura
2-Uygunluk belgesi
3-ÖTV makbuzunun aslı
4-Trafik Sigorta Poliçesi
5-Şoförler Odasından alınan Yeni Kayıt Dosyası
6-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
7-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
60 dakika
2
Araç Nakil İşlemleri
1-Noter satış sözleşmesi
2-Şoförler odasından araç nakil dosyası
3-Araca ait eski tescil, trafik belgesi ve plakaları
4-Alıcı adına trafik sigortası
5-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
6-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
75 dakika
3
Araç devir işlemleri
1-Noter satış sözleşmesi
2-Şoförler odasından araç devir dosyası
3-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
4-Alıcı adına trafik sigortası
5-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
6-Üzerinde T.C. nosu yazılı, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
7-Veraset intikali yolu ile yapılan devirlerde ilgili mahkemeden veraset ilamı, mal müdürlüğünden veraset intikal vergisinin yatırıldığına dair yazı ve ilişik kesme belgesi
60 dakika
4
Belge yenileme
1-Üzerine araç muayenesi yapılmış EK-1
2-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
3-Sigorta poliçesi
4-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
5-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
30 dakika
5
Teknik değişikliğin araç evraklarına işlenmesi
1-Üzerine araç muayenesi yapılmış EK-1
2-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
3-Sigorta poliçesi
4-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
5-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekâletname
6-Teknik değişikliğe ait makine mühendisler odasından alınmış tespit raporu ve fatura
7-Araç muayenesi
45 dakika
6
Araç hurdaya
ayırma işlemi
1- İlgili Mal Müdürlüğünden borcu olmadığına dair ilişik kesme belgesi
2-Araç sahibi veya kanuni vekilden dilekçe
3-İki suret EK-1
4-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
5-Araca ait plakalar
45 dakika
7
Sürücü Belgesi Tanzimi
1-Motorlu taşıtlar sürücü kurs sertifikası
2-Kimlik fotokopisi
3-Kan grubu kartı
4-Parmak izi formu
5-Örnek-5 durum inceleme formu
6-Üç adet vesikalık fotoğraf
7-Sağlık Raporu
24 Saat
8
Men araçların kayıtlardan
düşümü ve araç
sahiplerine teslimi
1-Ruhsat fotokopisi
2-Kimlik fotokopisi
10 dakika
9
Muvafakatname
1-Nüfus cüzdanı,
2-Şirketler için imza sirküsü,
3-Aracı teslim alacak şahsın kimlik bilgileri.
4-Aracı bağlayan yer ve faks numarası.
5-Aracın bağlanma nedeninin bildirilmesi.
20 dakika
10
Geçici İzin Belgesi
1-Araç sahibi değilse muvafakatname yoksa noterden vekaletname veya satış sözleşmesi.
2-Araç sahibi ise; ruhsat ve sürücü belgesi.
10 dakika
11
Araç dosyasından ve bilgisayar kayıtlarından haciz kaldırılması
İlgili kurumdan haciz kaldırma yazısı.
10 dakika
12
İlçe dışı plakalara ait satışa esas ilgili
noterlik yazısı verilmesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinden iki suret dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
3-Vekaletname varsa iki adet fotokopisi,
4-Araca ait ruhsat fotokopileri.
5 Saat
13
Araç dosyası ve bilgisayar kayıtlarından rehin kaldırılması ve satışa esas ilgili noterlik yazısının verilmesi
İlgili kurumdan rehin kaldırma yazısı. (İmza sirküsü ile birlikte veya noter tasdikli.)
30 dakika
14
Tabanca Tahkikatı
İl Emniyet Müdürlüğünden gelen yazı üzerine yapılır.
7 gün
15
Yivsiz Av Tüfeği Müracaatı
1-İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-(4) Adet fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
3-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
4-Sağlık Raporu (Yivsiz tüfek kullanmasında sakınca yoktur ibareli olacak)
5-Yivsiz av tüfeği ruhsatı harç bedeli ödendi makbuzu
6-Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı (Emniyet)
7-Bir adet yarım kapak karton dosya
8-Parmak izi formu (Emniyet)
9-Maliyeden alınmış ‘Borcu Yoktur ’ belgesi
2 Gün
(Dosya İsteme Hariç)
 
16
Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesinin
Düzenlenmesi
İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
 
10 dakika
17
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname kartının
düzenlenmesi
1- Satın alma belgesi,
2-Yivsiz av tüfeği faturası,
3-Satın alma belgesi ile aldığı yivsiz av tüfeği,
4-Parmak izi formu.
 
45 dakika
18
Yivsiz Av Tüfeği Devir İşlemleri
1- İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-Yivsiz Av Tüfeği devir sözleşmesi
3-Devredecek ve devir alacak şahısların ruhsatname asılları.
4-Sağlık Raporu (Devir alacak şahıslardan, ruhsat tarihi geriye dönük (6) ay geçenlerden)
 
1 Saat
19
Umuma açık
 işyeri tahkikatı
Belediye Başkanlığının yazısı üzerine umuma açık işyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun olup olmadığının araştırılması.
7 gün
20
Parmak İzi Alma
1-Fotoğraf (1 adet)
2-Nüfus cüzdanı
10 dakika
21
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen
Silahların Kayıt Altına Alınması ve Belge Düzenlenmesi
1-İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-Tabancaya ait fatura ve tabanca
3-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
4-Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı
1 Gün
22
Umuma Mahsus Pasaport
 
1-Nüfus cüzdanının aslı ve (1) fotokopisi
2-(2) Adet biometrik fotoğraf
3-Reşit olmayanlar için muvafakat belgesi
4-Pasaport harç makbuzu (Mal Müdürlüğü)
5-Pasaport Defter Bedeli Makbuzu (Mal Müdürlüğü)
6-Varsa eski pasaportu
7-Parmak İzi Formu (Emniyet)
10 dakika
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Vezirköprü Kaymakamlığı
İsim                    
Mustafa ERGÜL
İsim                          
Yunus Emre ALTUNER
Ünvan                 
İlçe Emniyet Müdür V.
Ünvan                      
Kaymakam
Adres                  
Vezirköprü İlçe Emniyet Müd.
Adres                       
Vezirköprü Kaymakamlığı
 
Tel                   
0 (362) 647 18 01
Tel.                           
0 (362) 647 10 01
 
Fax                      
0 (362) 647 16 10
Fax                           
0 (362) 647 28 05
E – Posta            
vezirkopru@egm.gov.tr
E – Posta                 
vezirkopru@icisleri.gov.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü