Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Giriş
YAKAKENT İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ
 
 
 
 
SIRANO
 
 
HİZMETİN
ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
 
1.
 
 
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
4- Vergi Dairesine Yatırılan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı Dekontu
5-Doktor Raporu
6-Vergi Borç Durum Belgesi
 
3 (Üç) Gün
 
 
 
2.
 
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
4-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 
5-Vergi Borç Durum Belgesi
 
3 (Üç) Gün
 
3.
Yivsiz Tüfek Devri
Devir Alandan;
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
5-Vergi Borç Durum Belgesi
4- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ( Yeni müracaat edecek ise
     Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi için gerekli belgeler)
Devir Edenden;
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
4- Devredilecek Yivsiz Tüfek
 
3 (Üç) Gün
 
[ Dışarıdan yapılacak yivsiz tüfek devirlerinde
30 (Otuz ) Gün
4.
Yivsiz Tüfek Kaydı
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
4-Fatura
5-Yivsiz Tüfek
20 (Yirmi) Dakika
5.
 
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi
Dilekçe Ekine aşağıdaki Belgeler Eklenir:
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-Fatura
4-Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah
20 (Yirmi) Dakika
6
 
Şenlik ve havai Fişeklerinin Kullanılması İçin İzin Belgesi
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3- A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
4-Taahhütname
5-Tehlikeli Maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
6- İtfaiye Raporu
5 (Beş) Gün
7
BİMER Başvurusu
Elektronik Başvuru ( e- Posta)
30 (Otuz) Gün
 
 
 
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GENÇ)
1
Kimlik Bildirimi
1-İşletici veya çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi
2-Nüfus Cüzdanı fotokopileri
5 dakika
2
Hırsızlık Olayları
(Evden, İşyerinden, Otodan Vb.)
1-Çalınan Eşyaya Ait ruhsat, fatura belgeleri fotokopileri
1 saat
3
Şikayet Dilekçeleri (Adli Tahkikat)
1-C. Savcılığından havaleli dilekçe
1 gün
4
Kayıp Şahıs Müracaatları
1-Kimlik Bilgileri, Fotoğraf, Eşgal Bilgileri
45 dk.
5
Düğün, Nişan vb. etkinlik Başvurusu
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe
15 dakika
6
İşyeri Ruhsat Tahkikatları
1-İlgili Kurumdan Talep yazısı
3 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İlk Müracaat Yeri
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
Yakakent Kaymakamlığı
İsim                    
Murat SARI
İsim                          
Selin SARI
Unvan                 
İlçe Emniyet Amir V.
Unvan                      
Kaymakam V.
Adres                  
Hükümet Konağı Kat:2 Yakakent/Samsun
Adres                        
Hükümet Konağı Kat:3 Yakakent/Samsun
Tel                   
0362 611 40 70
Tel.                           
0362 611 24 38
Fax                      
0362 611 40 73
Fax                           
0362 611 25 02
E – Posta             
yakakent@egm.gov.tr
E – Posta                 
yakakent@samsun.gov.tr.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü