Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Fahri Trafik Müfettişi Müracaat Şartları

Giriş

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI
 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az kırk yaşında olmak,
 • En az yüksekokul mezunu olmak,
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 • Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Gerekli Belgeler
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah,
 • Sabıka kaydı belgesi,
 • Sürücü belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
Başvuru Yeri
 • İkametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
 • Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği
  Tel: 0 (362) 311 30 90 / 59 45
Başvuru Şekli
 • Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
 • İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü