Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

pasaport

Giriş
1- DİPLOMATİK PASAPORT
2- HİZMET DAMGALI ( GRİ ) PASAPORT
3- HUSUSİ DAMGALI ( YEŞİL ) PASAPORT
4- UMUMA MAHSUS ( BORDO ) PASAPORT

1-UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR
A)- YENİ MÜRACAAT EDENLER (İlk Defa Pasaport Alacak Olanlar)
5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre yeni pasaport alacak vatandaşlarımızdan istenen belgeler;
1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, ( T.C.Kimlik Nolu olacak )
2-5x6 ebadında son (6) ay içinde çekilmiş (2) adet biometrik fotoğraf, (cepheden
çekilmiş, arka fon beyaz, ağız açık olmayacak, baş sağa sola dönük olmayacak, baş örtülü bayan fotoğraflarında yüz hatları saç dibi-çene altı ve kulak dibinden itibaren meydanda olacak, arka fon beyaz olduğu için örtü ve giysi beyaz olmayacak, çarşaf ve peçe olmayacak)
3- Reşit olmayan çocuklar için anne ve baba muvafakatı (Noterden veya anne babanın T.C.Nolu nüfus cüzdanlarıyla birlikte gelmeleri halinde Pasaport Şube Müdürlüğünde müracaat sırasında yapılır),
4- Pasaport Defter Bedeli Makbuzu (Emniyet Müdürlüğü içerisindeki Maliye veznesine (saat:15.30’a kadar) veya tahsile yetkili banka şubelerine yatırılabilir. Bankaya yatırılan makbuzlarda Tahsil Edildi kaşesi ve ıslak imza olmak zorundadır. Tahsile yetkili bankalar aşağıda belirtilmiştir.)
5- Harç Makbuzu (Emniyet Müdürlüğü içerisindeki Maliye veznesine (saat:15.30’a kadar) veya tahsile yetkili banka şubelerine yatırılabilir. Bankaya yatırılan makbuzlarda Tahsil Edildi kaşesi ve ıslak imza olmak zorundadır Tahsile yetkili bankalar aşağıda belirtilmiştir.)
6- Parmak İzi Formu (Pasaport Şube Müdürlüğünde verilir, daha önce parmak izi vermiş olanların da parmak izi doğrulaması yaptırmaları gerekmektedir.)
7- Bafra, Çarşamba, Vezirköprü, Havza ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüklerinde de yeni tip umuma mahsus e-pasaport müracaatı alınmaktadır.
8-En son alınan pasaportun getirilmesi gerekmektedir.
 
  
PASAPORT HARÇ BEDELLERİ 2017 YILI İÇİN​ ​ ​ ​
SÜRESİ
​HARÇ BEDELİ
​PASAPORT CÜZ.
​TOPLAM
6 AY
137,40 TL
108,00 TL
245,40 TL
1 YIL
200,80 TL
108,00 TL
308,80 TL
​2 YIL
327,80 TL
108,00 TL
435,80 TL
​3 YIL
465,50 TL
108,00 TL
573,50 TL​
10 YIL​
656,00 TL
108,00 TL​
764,00 TL
 
B)- TEMDİT ETTİRME (SÜRE UZATMA) :
1- 01.02.2011 tarihinden itibaren eski tip pasaportların sürelerini uzatma işlemine son verilmiştir. Bu tarihten itibaren müracaat eden herkes esti tip pasaportunu değiştirerek yeni tip e-pasaport almak zorundadır.
2-Yeni tip umuma mahsus e-pasaportlarda da süre uzatma işlemi yapılmayacağından
pasaportun uzun süreli (10 yıl) alınması tavsiye olunur. (Değişmelerde sadece cüzdan bedeli ödenerek eski pasaportta kalan süre kullanılabilmektedir.)
C) HARÇSIZ (ÖĞRENCİ) PASAPORT İŞLEMLERİ:
Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumdan (ıslak imzalı, mühürlü veya e-imzalı belgeler) veya e-devlet kapısı üzerinden alacakları 60 günü geçmemiş öğrenci belgelerine istinaden, reşit olmayanlara beş (5) yıl süreli, reşit olan öğrencilere ise 25 yaşının bitimi ile sınırlandırılarak, sadece pasaport cüzdan bedeli ödemek suretiyle harçsız umuma mahsus pasaport düzenlenmektedir.
 
 
2-HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORTLAR (Formu indirmek için tıklayınız..............)
 
A)- YENİ MÜRACAAT EDENLER (İlk Defa Pasaport Alacak Olanlar)
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, 1.2.3. kadroyu hak etmiş olmak,
2-Çalıştığı kurum İl Müdürlüğünden Pasaport Şube Müdürlüğünde imza örneği bulunan yetkili Amir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Hususi Damgalı Pasaport Müracaat Formu, (düzenlenme tarihinden itibaren 60 gün geçerlidir)
3-Emekli olup ilk defa Hususi Damgalı Pasaport alacaklar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini Pasaport Şube Müdürlüğünde imza örneği bulunan yetkili Amir tarafından imzalı ve mühürlü belge,
5-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, ( T.C.Kimlik Nolu olacak)
6-5x6 ebadında son (6) ay içinde çekilmiş (2) adet biometrik fotoğraf, (cepheden çekilmiş, arka fon beyaz, ağız açık olmayacak, baş sağa sola dönük olmayacak, baş örtülü bayan fotoğraflarında yüz hatları saç dibi-çene altı ve kulak dibinden itibaren meydanda olacak, arka fon beyaz olduğu için örtü ve giysi beyaz olmayacak, çarşaf ve peçe olmayacak)
7- Reşit olmayan çocuklar için anne ve baba muvafakatı (Noterden veya anne babanın T.C.Nolu nüfus cüzdanlarıyla birlikte gelmeleri halinde Pasaport Şube Müdürlüğünde müracaat sırasında yapılır),
8- Pasaport Defter Bedeli Makbuzu (Emniyet Müdürlüğü içerisindeki Maliye veznesine (saat:15.30’a kadar) veya tahsile yetkili banka şubelerine yatırılabilir. Bankaya yatırılan makbuzlarda Tahsil Edildi kaşesi ve ıslak imza olmak zorundadır. Tahsile yetkili bankalar aşağıda belirtilmiştir.)
9- Varsa daha önce alınmış pasaport
10- Parmak İzi Formu (Pasaport Şube Müdürlüğünde verilir, daha önce parmak izi vermiş olanların da parmak izi doğrulaması yaptırmaları gerekmektedir.)
11- Yeşil pasaportların süresi (5) yıldır.
12- Yeşil pasaportların işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.
13- Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan çocuklarına, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın 18 yaşının ikmaline kadar hususi damgalı pasaport verilir. Bunlardan 18 yaşını ikmal etmeden öğrenci belgesi ile hususi damgalı pasaport müracaatında bulunan çocuklara öğrenim sürelerinin sonuna kadar hususi damgalı pasaport verilir.
14- Hususi damgalı pasaport hak sahibinin ergin olan, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimi devam eden çocuklarına öğrenim sürelerinin sonuna kadar 25 yaşını geçmeyecek şekilde hususi damgalı pasaport verilir.
15- Hususi damgalı pasaport hak sahibinin çocuklarından 25 yaşın ikmaline 6 aydan az kalmış olan çocuklarına da evli olmama, iş sahibi olmama ve öğrenci olduğunu belgelendirmeleri halinde 25 yaş sınırı dikkate alınarak en fazla 6 ay süreli hususi pasaport düzenlenir. Ancak 25 yaşın bitiminde pasaportun iade edilmesi gerekmektedir.
16- Hususi damgalı pasaport almaya hak sahibinin bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen 18 yaşından büyük çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. Bunun için hak sahibinin Mahkemece vasi olarak atanması gerekmektedir.
17-En son alınan pasaportun getirilmesi gerekmektedir.
B)- TEMDİT ETTİRME (SÜRE UZATMA) MÜRACAATINDA
01.02.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN ESKİ TİP PASAPORTLARIN SÜRELERİNİ 
UZATMA İŞLEMİNE SON VERİLMİŞTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN MÜRACAAT EDEN HERKES ESKİ TİP HUSUSİ DAMGALI PASAPORTUNU DEĞİŞTİREREK YENİ TİP E-PASAPORT ALMAK ZORUNDADIR.
 
3. HİZMET DAMGALI PASAPORTLAR (Formu indirmek için tıklayın.........)
 
A)- YENİ MÜRACAAT EDENLER (İlk Defa Pasaport Alacak Olanlar)
1- Kendilerine Diplomatik veya Hususi Damgalı Pasaport verilmesi mümkün olmayan
kimselere, hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.
2- İl ve İlçe Belediye Meclis Üyelerinin Hizmet Pasaportu çıkartabilmesi için İlgili Belediye tarafından Vali Oluru alınması gerekmektedir. 
3- Çalıştığı kurumdan Pasaport Şube Müdürlüğünde imza örneği bulunan yetkili Amir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Hizmet Damgalı Pasaport müracaat formu,
4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, ( T.C.Kimlik Nolu olacak)
5- 5x6 ebadında son (6) ay içinde çekilmiş (2) adet biometrik fotoğraf, (cepheden çekilmiş, arka fon beyaz, ağız açık olmayacak, baş sağa sola dönük olmayacak, baş örtülü bayan fotoğraflarında yüz hatları saç dibi-çene altı ve kulak dibinden itibaren meydanda olacak, arka fon beyaz olduğu için örtü ve giysi beyaz olmayacak, çarşaf ve peçe olmayacak)
6- Reşit olmayan çocuklar için anne ve baba muvafakatı (Noterden veya anne babanın T.C.Nolu nüfus cüzdanlarıyla birlikte gelmeleri halinde Pasaport Şube Müdürlüğünde müracaat sırasında yapılır),
7- Pasaport Defter Bedeli Makbuzu (Emniyet Müdürlüğü içerisindeki Maliye veznesine (saat:15.30’a kadar) veya tahsile yetkili banka şubelerine yatırılabilir. Bankaya yatırılan makbuzlarda Tahsil Edildi kaşesi ve ıslak imza olmak zorundadır. Tahsile yetkili bankalar aşağıda belirtilmiştir.)
8- Varsa mevcut pasaport
9- Parmak İzi Formu (Pasaport Şube Müdürlüğünde verilir, daha önce parmak izi vermiş olanların da parmak izi doğrulaması yaptırmaları gerekmektedir.)
10- Vize uygulayan ülkelere gidecek olanlar görev başlangıcından (25) gün önce, vize uygulamayan ülkelere gidecek olanların görev başlangıcından (15) gün önceden gelmeleri gerekmektedir.
11- Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan çocuklarına, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın 18 yaşının ikmaline kadar hizmet damgalı pasaport verilir. Bunlardan 18 yaşını ikmal etmeden öğrenci belgesi ile hizmet damgalı pasaport müracaatında bulunan çocuklara öğrenim sürelerinin sonuna kadar hizmet damgalı pasaport verilir.
12- Hizmet damgalı pasaport hak sahibinin ergin olan, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimi devam eden çocuklarına öğrenim sürelerinin sonuna kadar 25 yaşını geçmeyecek şekilde hizmet damgalı pasaport verilir.
13- Hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocuklarından 25 yaşın ikmaline 6 aydan az kalmış olan çocuklarına da evli olmama, iş sahibi olmama ve öğrenci olduğunu belgelendirmeleri halinde 25 yaş sınırı dikkate alınarak en fazla 6 ay süreli hizmet pasaport düzenlenir. Ancak 25 yaşın bitiminde pasaportun iade edilmesi gerekmektedir.
14- Hizmet damgalı pasaport almaya hak sahibinin bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen 18 yaşından büyük çocuklarına da hizmet damgalı pasaport verilir. Bunun için hak sahibinin Mahkemece vasi olarak atanması gerekmektedir.
15- Hizmet Damgalı Pasaportların işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.
16-En son alınan pasaportun getirilmesi gerekmektedir.
B)- TEMDİT ETTİRME (SÜRE UZATMA) MÜRACAATINDA
01.02.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN ESKİ TİP PASAPORTLARIN SÜRELERİNİ 
UZATMA İŞLEMİNE SON VERİLMİŞTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN MÜRACAAT EDEN HERKES ESKİ TİP PASAPORTUNU DEĞİŞTİREREK YENİ TİP HİZMET DAMGALI E-PASAPORT ALMAK ZORUNDADIR.
 
4-DİPLOMATİK PASAPORTLAR
 
 
Bu pasaport, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir.
 
İLİMİZ ZAFER VERGİ DAİRESİ ADINA PASAPORT DEFTER BEDELİ VE PASAPORT HARÇ BEDELİ TAHSİLATINA YETKİLİ BANKALAR
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
AKBANK T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSBC BANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZBANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FORTİS BANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ICBCTURKEY BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEKERBANK T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİNANSBANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ING BANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTER
CİTİBANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
NATİFBANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TURKİSH BANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLUBANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TURKLANDBANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EUROBANK TEKFEN A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜARKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİBABANKA A,Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
GENEL ESASLAR : (Umuma Mahsus, Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar İçin)
 
1- Pasaport müracaatına şahısların bizzat gelmesi zorunludur.
2- 12.01.2009 tarihinden itibaren, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca parmak izi ve fotoğraf alınması uygulamasına başlanılmış olup, pasaport müracaatında bulunanlardan (7) yaş ve üzerinde olanların parmak izleri alınmaktadır.
3- Umuma Mahsus Pasaport alacaklardan yurtdışında öğrenci olanların harçsız pasaport alabilmeleri için, okudukları üniversiteden alacakları öğrenci belgesini Konsolosluk Eğitim Müşavirliğine onaylatıp İlimiz Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğünden kaşe yaptırmaları gerekmektedir.
4-Yeni Tip Pasaportlarda meslekle ilgili herhangi bir belge istenmemektedir.
5- Reşit olmayan veya mahcurların ebeveynleri yurt dışında ise, yurtdışında bulunan Konsolosluklarımızdan muvafakatnameyi yaptırıp, aynı Konsolosluktan Pasaport Şube Müdürlüğünün (0362) 230 84 33 nolu faksına gönderilmesi veya aslının gelmesi gerekmektedir.
6- Reşit olmayan çocuğun anne ve babasının boşanması halinde, Mahkeme çocuğun velayetini kime vermişse (mahkeme velayeti tedbir yoluyla vermiş olsa dahi) onun muvafakatnamesi ve kesinleşme şerhi bulunan ilgili Mahkeme kararı örneği gerekmektedir.
7-Evlilik dışında doğmuş nesebi gayri sahih çocukların anne-baba evli değilse baba çocuğu tanıma yoluyla nüfusuna almış olsa bile velayete anneye ait olduğundan pasaport müracaatında annenin muvafakatı yeterli kabul edilecektir.
8-18 yaşını doldurmamış olanların muvafakatnameleri ellerinde olduğu halde pasaport müracaatına gelirken anne, baba veya kanuni mümessillerinden birinin yanında olması gerekmektedir.
9-18 yaşını doldurmuş özürlü-mahcur çocukların pasaport alabilmeleri için mahkeme tarafından çocuğa vasi atanarak vasinin muvafakatı ile müracaat etmesi gerekmektedir.
10- Yeni Tip Pasaport müracaatları İller tarafından alınarak Ankara’daki tanzim merkezine gönderilmekte, burada hazırlanan pasaport kargo ile 2-3 iş günü içinde şahısların adreslerine gönderilmektedir. Teknik nedenlerden ve ülke genelindeki yoğunluktan dolayı bu süre bazen uzayabilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın pasaport müracaatlarını son ana bırakmamaları tavsiye olunur.
11- 21.10.2010 tarihinden itibaren Bafra, Çarşamba, Vezirköprü, Havza ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüklerinden de yeni tip umuma mahsus pasaport müracaatı alınmaktadır.
12- Hususi Damgalı (Yeşil) Yeni Tip Pasaportlar ve Hizmet Damgalı (Gri) Yeni Tip Pasaportların işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.
13- Hususi Damgalı ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harca tabii olmayıp, sadece pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.
14- Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanmış olanların; yanında yaşayan (öğrenim durumu hariç), evli olmayan, gelir getiren herhangi bir işte çalışmayan ve öğrenci olduğunu yeni tarihli belge ile belgeleyen erkek ve kız çocuklarına 25 yaşın bitimi ile sınırlı olmak üzere hususi damgalı pasaport verilir. Öğrencilik vasfını yitirmeleri ve 25 yaşını doldurmaları durumunda yeşil pasaport alma hakları ortadan kalmaktadır.
15- Umuma Mahsus Pasaportlar 18 yaşın altındakiler için en az (6) ay, en fazla (5) yıl süreli, 18 yaş ve üzerindekiler için en az (6) ay, en fazla (10) yıl süreli olarak düzenlenmektedir. Bu sürelere ilişkin harçlar ve pasaport cüzdan bedelleri her yılbaşında Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
16- Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan çocuklarına, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın 18 yaşının ikmaline kadar hizmet damgalı pasaport verilir. Bunlardan 18 yaşını ikmal etmeden öğrenci belgesi ile hizmet damgalı pasaport müracaatında bulunan çocuklara öğrenim sürelerinin sonuna kadar hizmet damgalı pasaport verilir.
17- Hizmet damgalı pasaport hak sahibinin ergin olan, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimi devam eden çocuklarına öğrenim sürelerinin sonuna kadar 25 yaşını geçmeyecek şekilde hizmet damgalı pasaport verilir.
18- Hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocuklarından 25 yaşın ikmaline 6 aydan az kalmış olan çocuklarına da evli olmama, iş sahibi olmama ve öğrenci olduğunu belgelendirmeleri halinde 25 yaş sınırı dikkate alınarak en fazla 6 ay süreli hizmet pasaport düzenlenir. Ancak 25 yaşın bitiminde pasaportun iade edilmesi gerekmektedir.
19- 21.02.2011 tarihinden itibaren İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne yeni tip pasaport müracaatında bulunacak vatandaşlarımız, isterlerse www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu alabilmektedir. Randevu almadan da 08.00/16.00 saatleri arasında pasaport müracaatı yapılabilmektedir.
20- Vatandaşlarımız pasaport müracaatı sırasında e-posta adreslerini vermeleri halinde müracaatlarının hangi aşamada olduğunu e-posta adreslerinden takip edebileceklerdir.
21- E-Pasaport müracaatı yapıldıktan sonraki teslim aşamasında PTT Genel Müdürlüğü 3 (Üç) aşamada müracaat sahiplerini kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirecektir. Söz konusu mesajlar;
 
22- Birinci Aşamada, “Adınıza Düzenlenen Pasaport 14.03.2011 11.43’te 26057xxxxxxx barkod numarası ile kabul edilmiştir. Gönderinizin Teslimi Hakkında Ayrıca Bilgilendirileceksiniz.” (Mesajda belirtilen tarih ve saat bilgisi örnek olarak verilmiştir.)
- İkinci Aşamada, “26057xxxxxxx Barkod Numaralı Gönderiniz Teslim Merkezine Ulaşmış Olup En Kısa Zamanda Tarafınıza Teslim Edilecektir.”
- Üçüncü Aşamada, Alıcının Adreste Bulunamaması Durumunda ise “26057xxxxxx Barkod Nolu Gönderiniz (7) Gün İçerisinde Teslim Alınmak Üzere xxxxxxx PTT İşyerinde Bekletilmektedir.” Şeklinde olacaktır.
23-   Hangi ülkelerin vatandaşlarımıza vize uyguladığı ve pasaportlarda ne kadar süre istediğine dair bilgiler Dışişleri Bakanlığının www.mfa.gov.tr internet adresinden öğrenilebilmektedir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
TEL : (0362) 311 30 90 / 5424-25-26
FAX : (0362) 230 84 33
 
ADRES
Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı
1.Kısım No:35 Atakum/SAMSUN
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü