Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Bafra

:

ruhsat

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER BÜRO AMİRLİĞİ        
 HİZMET  STANDARTLARI  TABLOSU
                                                                                            
S.NO
VATANTAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLAMA
SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ              (İLK MÜRACAAT)
 
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm )
3- Yivsiz Tüfek Harcının yatırıldığına dair makbuz.( (2013 yılı için24,15 TL Vergi Dairelerine yatırılacak)
4-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
5-Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı
6-Önceden parmak İzi verenlerin belgeleri
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tamamlanmaktadır
2
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ YENİLEME İŞLEMLERİ
 
 
 
 
 
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm )
3- Yivsiz Tüfek Harcının yatırıldığına dair makbuz.( (2013 yılı için24,15 TL Vergi Dairelerine yatırılacak)
4-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
5-Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı
6-Önceden parmak İzi verenlerin belgeleri
7-Yenilenmek istenen Yivsiz  Tüfek Ruhsatnamesinin Aslı.
8-Mevcut Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi üzerinde kayıtlı olan yivsiz av tüfekleri.(tespit için getirilecek)
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Yenileme İşlemi müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tamamlanmaktadır
3
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ     DEVİR İŞLEMLERİ
 
 
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
3-Devir edecek, Devir alacak şahısların ruhsat fotokopileri ve devir olunacak tüfek.
4-Devir edecek, Devir alacak şahısların  kimliklerinin aslı ve fotokopileri.
 
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır. Yivsiz Tüfek Devir İşlemi müracaat tarihinden itibaren 1 saat içinde tamamlanmaktadır
 
4
YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-Yivsiz Tüfek Kullanmasında aklen, bedenen, ruhen sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu.(Aile Hekimliğinden alınacak)
3-4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, standart 4,5x6cm ).
4- Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tamamlanmaktadır
 
5
KURUSIKI TABANCA BİLDİRİM BELGESİ
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-Arşiv kayıtlı Sabıka Kaydı,
3-Satın alınan Kurusıkı Tabanca ve Faturası,
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır
 
6
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPMA TALEBİ
1-Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe,
2-A Sınıfı Ateşleyici Belgesi fotokopisi,
3-Sorumlu şahsın ruhsat fotokopisi,
4-87/12028 Karar Sayılı Tüzük ve Mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt ettiği noter tasdikli taahhütname fotokopisi(kullanacak olan kişi adına)
5-Tehlikeli Madde  Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi fotokopisi(şahıs ise şahıs adına, tüzel kişilik ise tüzel kişilik adına düzenlenecektir.)
6-İtfaiye Müdürlüğü tarafından tanzim olunacak teknik rapor, (dilekçe ile müracaat edilerek istenecektir.)
Başvuru işlemi ortalama 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır
Havai Fişek Gösteri Oluru 2 gün içinde alınarak şahsa cevap verilir.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı    halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü
İsim                     :Hikmet DEMİRCİ
Unvan                  :İlçe Emn. Müdürü          
Adres                   :Emir Efendi Mh. Emniyet Sk
Telefon                 :0 362 543 49 03
Faks                     :0 362 543 10 03
E-Posta                :bafraemniyet@bafra.pol.tr
 
İkinci Müracaat Yeri  :Bafra Kaymakamlığı
İsim                            :Ali Fuat TÜRKEL
Unvan                         :Bafra Kaymakamı
Adres                          :Cumhuriyet Meydanı Bafra
Telefon                       :0 362 543 10 01
Faks                            :0 362 543 37 10
 
           
           
                       
           
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu