Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

VEZİRKÖPRÜ

:

Kadro Standartları

VEZİRKÖPRÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ   ( EN GEÇ)
1
Faturalı Araçlar İçin Yeni Kayıt
1-Fatura
2-Uygunluk belgesi
3-ÖTV makbuzunun aslı
4-Trafik Sigorta Poliçesi
5-Şoförler Odasından alınan Yeni Kayıt Dosyası
6-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
7-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname.
60 dk
2
Araç Nakil İşlemleri
1-Noter satış sözleşmesi
2-Şoförler odasından araç nakil dosyası
3-Araca ait eski tescil, trafik belgesi ve plakaları
4-Alıcı adına trafik sigortası
5-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
6-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
75 dk
3
Araç devir işlemleri
1-Noter satış sözleşmesi
2-Şoförler odasından araç devir dosyası
3-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
4-Alıcı adına trafik sigortası
5-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
6-Üzerinde T.C. nosu yazılı, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
7-Veraset intikali yolu ile yapılan devirlerde  ilgili mahkemeden veraset ilamı, mal müdürlüğünden veraset intikal vergisinin yatırıldığına dair yazı ve ilişik kesme belgesi
60 dk
4
Belge yenileme
1-Üzerine araç muayenesi yapılmış EK-1
2-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
3-Sigorta poliçesi
4-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
5-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekaletname
30 dk
5
Teknik değişikliğin araç evraklarına işlenmesi
1-Üzerine araç muayenesi yapılmış EK-1
2-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
3-Sigorta poliçesi
4-Şirketler için imza sirküsü ve ticari sicil gazetesi
5-Üzerinde T.C. nosu yazılı kimlik, araç sahibi değilse noter tasdikli vekâletname
6-Teknik değişikliğe ait makine mühendisler odasından alınmış tespit raporu ve fatura
7-Araç muayenesi
45 dk
6
Araç hurdaya
ayırma işlemi
1- İlgili Malmüdürlüğünden borcu olmadığına dair ilişik kesme belgesi
2-Araç sahibi veya kanuni vekilden dilekçe
3-İki suret EK-1
4-Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
5-Araca ait plakalar
45 dk
7
Sürücü Belgesi Tanzimi
1-Motorlu taşıtlar sürücü kurs sertifikası
2-Kimlik fotokopisi
3-Kan grubu kartı
4-Parmak izi formu
5-Örnek-5 durum inceleme formu
6-Üç adet vesikalık fotoğraf
7-Sağlık Raporu
24 saat
8
Men araçların kayıtlardan
düşümü ve araç
sahiplerine teslimi
1-Ruhsat fotokopisi
2-Kimlik fotokopisi
10 dk
9
Muvafakatname
1-Nüfus cüzdanı,
2-Şirketler için imza sirküsü,
3-Aracı teslim alacak şahsın kimlik bilgileri.
4-Aracı bağlayan yer ve faks numarası.
5-Aracın bağlanma nedeninin bildirilmesi.
20 dk
10
Geçici İzin Belgesi
1-Araç sahibi değilse muvafakatname yoksa noterden vekaletname veya satış sözleşmesi.
2-Araç sahibi ise; ruhsat ve sürücü belgesi.
10 dk
11
Araç dosyasından ve bilgisayar kayıtlarından haciz kaldırılması.
İlgili kurumdan haciz kaldırma yazısı.
10 dk
12
İlçe dışı plakalara ait satışa esas ilgili
noterlik yazısı verilmesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinden iki suret dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
3-Vekaletname varsa iki adet fotokopisi,
4-Araca ait ruhsat fotokopileri.
5 saat
13
Araç dosyası ve bilgisayar kayıtlarından rehin kaldırılması ve satışa esas ilgili noterlik yazısının verilmesi
İlgili kurumdan rehin kaldırma yazısı. (İmza sirküsü ile birlikte veya noter tasdikli.)
30 dk
14
Tabanca Tahkikatı
İl Emniyet Müdürlüğünden gelen yazı üzerine yapılır.
7 gün
15
Yivsiz Av Tüfeği Müracaatı
1-İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-(4) Adet fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
3-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
4-Sağlık Raporu (Yivsiz tüfek kullanmasında sakınca yoktur ibareli olacak)
5-Yivsiz av tüfeği ruhsatı harç bedeli ödendi makbuzu
6-Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı (Emniyet)
7-Bir adet yarım kapak karton dosya
8-Parmak izi formu (Emniyet)
9-Maliyeden alınmış ‘Borcu Yoktur ’ belgesi
 
2 Gün
(Dosya İsteme Hariç)
 
16
Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesinin
Düzenlenmesi
İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
 
10 dk
17
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname kartının
düzenlenmesi
1- Satın alma belgesi,
2-Yivsiz av tüfeği faturası,
3-Satın alma belgesi ile aldığı yivsiz av tüfeği,
4-Parmak izi formu.
 
45 dk
18
Yivsiz Av Tüfeği Devir İşlemleri
1- İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-Yivsiz Av Tüfeği devir sözleşmesi
3-Devredecek ve devir alacak şahısların ruhsatname asılları.
4-Sağlık Raporu (Devir alacak şahıslardan, ruhsat tarihi geriye dönük (6) ay geçenlerden)
 
1 saat
19
Umuma açık
 işyeri tahkikatı
Belediye Başkanlığının yazısı üzerine umuma açık işyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun olup olmadığının araştırılması.
7 gün
20
Parmak İzi Alma
1-Fotoğraf (1 adet)
2-Nüfus cüzdanı
10 dk
21
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen
Silahların Kayıt Altına Alınması ve Belge Düzenlenmesi
 
1-İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
2-Tabancaya ait fatura ve tabanca
3-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
4-Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı
1 Gün
22
Umuma Mahsus Pasaport
 
1-Nüfus cüzdanının aslı ve (1) fotokopisi
2-(2) Adet biometrik fotoğraf
3-Reşit olmayanlar için muvafakat belgesi
4-Pasaport harç makbuzu (MalMüdürlüğü)
5-Pasaport Defter Bedeli Makbuzu (MalMüdürlüğü)
6-Varsa eski pasaportu
7-Parmak İzi Formu (Emniyet)
10 dk
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri     :                                                                                                         İkinci Müracaat Yeri            :                                                                                                                               
İsim                            :Hakan KARSLI                                                                             İsim                                        :Mahmut KAŞIKÇI                                                            
Unvan                       :İlçe Emniyet Müdürü                                                                    Unvan                                   :Kaymakam
Adres                         :İlçe Emniyet Müdürlüğü                                                  Adres                         :Vezirköprü Kaymakamlığı/Samsun
Tel                              :0 (362) 647 18 01                                                              Tel                                          :0 (362) 647 10 01
Fax                             :0 (362) 647 16 10                                                              Fax                                         :0 (362) 647 28 05
e-Posta                      :vezirkopru@egm.gov.tr                                                    e-Posta                                  :vezirkopru@icisleri.gov.tr 
 
 
 
 
 
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu